artikel

Slibscherm in strijd tegen troebel water Markermeer

infra Premium

In het Markermeer bij Warder ten zuiden van Hoorn heeft De Klerk Werkendam een 1800 meter lang slibscherm aangelegd. Het scherm is onderdeel van een aantal experimenten dat het Rijk samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland uitvoert in het kader van de verbetering van het ecologisch systeem in het meer.

Het heischip de Noord heeft tussen eind augustus en eind september, af en toe met hulp van de Biesbosch en de Westerschelde vanwege stormachtig weer in de krappe bouwtijd, de damwandprofielen de slappe bodem ingetrild. De planken zijn tussen 12 en 14 meter lang, waarvan meer dan 10 meter in de bodem steekt. “Het scherm is hiermee voldoende stabiel om de krachten van het water te kunnen opvangen”, verzekert projectleider Johan Hertong van De Klerk. Een reflecterende metalen strip boven op het scherm en verlichting maken de constructie, die 200 meter uit de kust ligt in de richting noordoost, ook veilig voor de scheepvaart.

De bovenkant van een deel van het scherm staat op het niveau van de waterlijn, een ander deel steekt er circa 30 centimeter bovenuit. Bij dit deel wordt alleen de invloed van stroming gemeten, bij het andere deel het effect van stroming én golfslag op de waterkwaliteit. De metingen worden verricht door middel van apparatuur op meetpalen in de omgeving van het scherm.

Met het aanbrengen van deze zogeheten luwtestructuur in het water aan de zuidkant van de Hoornse Hop wil Rijkswaterstaat als uitvoerende dienst beproeven of op deze manier het slibgehalte in het water verlaagd kan worden. Het slib, dat door de geringe waterhoogte van 2,5 à 3 meter gemakkelijk van de bodem wordt losgewoeld en gaat zweven, maakt het water troebel. Dit belemmert de ontwikkeling van plant- en diersoorten.

Een luwtestructuur kan van verschillende materialen worden gemaakt, zoals klei, zand of stenen. “Voor de proef is gekozen voor een damwand, omdat deze gemakkelijk te plaatsen en over een jaar eenvoudig weer te verwijderen is. De profielen kunnen dan elders worden hergebruikt en dat scheelt kosten,” verklaart omgevingsmanager van Rijkswaterstaat Rob Termaat de keuze voor een damwand, die is aangelegd voor 1,5 miljoen euro.

Ecologisch

Rijkswaterstaat krijgt tot 2015 de tijd om allerlei experimenten uit te voeren. Het doel is een toekomstbestendig ecologisch systeem voor het Markermeer en het IJmeer. Innovatieve ideeën en initiatieven uit de markt zijn welkom. Partijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan een zogeheten waterproeftuin. Eind 2015 moet er een advies over mogelijke maatregelen liggen, op basis waarvan de politiek besluiten kan nemen.

Wel kan Termaat alvast een tweede concrete project noemen dat in uitvoering komt. Tegen de Houtribdijk, de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, zal een proef met de aanleg van een moeras worden genomen. Dit project, met een oppervlakte van zes tot acht hectare, komt begin 2012 op de markt. Het project zou uiteindelijk kunnen uitgroeien tot een moeras van 4500 hectare. Verder studeert Rijkswaterstaat op een minder harde overgang van water en land langs de Noord-Hollandse kust. Daar waar nu vooral steen domineert, zou riet een flinke impuls kunnen geven aan flora en fauna.

Projectgegevens

Aannemer: De Klerk Werkendam

Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat, provincies Noord-Holland en Flevoland

Kosten aanleg damwand: 1,5 miljoen euro

Bouwtijd: augustus-september 2011

Reageer op dit artikel