artikel

Niet wachten op minder onzekere tijd

infra

De bouw lijdt onder een kwakkelende economie. Bouwen is investeren in de toekomst. Grote onzekerheden maken investeerders terughoudend.

Volgens mij zijn we voorlopig niet van de onzekerheden af. Nu is het de schuldencrisis die onzekerheid geeft en een tweede bankencrisis kondigt zich aan. Maar er is meer aan de hand. De schuldencrisis legt op Europees niveau politieke onmacht bloot die we eerder bij stabiele landen als België en ons eigen land al zagen. Fundamenteler zijn onderliggende zaken als wereldwijde machtsverschuivingen en de moreelculturele crises die in Westerse en niet-Westerse landen zichtbaar worden, gestimuleerd door wereldwijde sociale netwerken. Van een andere orde is klimaatonzekerheid met de bijbehorende noodzakelijke investeringen.

Terug naar de bouwmarkt. We zullen onszelf en onze klanten duidelijk moeten maken dat grotere instabiliteit en een wisselend economisch perspectief bij het leven horen. Bouwinvesteringen worden dan misschien moeilijker, maar wachten helpt niet. Het gaat er om bouwprojecten toch kansrijk te maken door in die projecten praktisch antwoord te geven op genoemde financiële, politieke, internationale en moreelculturele onzekerheden.

Hierbij enkele suggesties voor kansrijke projecten. Investeer zo, dat niet nog meer onzekerheid wordt toegevoegd. Dus zorg voor een duidelijk rendement in de gebruiksfase van projecten, kies voor klimaatvriendelijke investeringen en deugdelijke financiering. Zorg dat de investeringsvoorstellen in alle fasen zo flexibel mogelijk zijn. Houd rekening met veranderend gebruik en benut kansen voor meerdere gebruiksmogelijkheden. Maak investeringen aanpasbaar en faseerbaar. Heb naast plan A een plan B klaar staan, waarnaar zonder grote moeite over te schakelen is. Maak plannen minder afhankelijk van wisselende politieke coalities. Zorg voor tempo en geef dus voorkeur aan investeringen met korte procedures. Beperk de afhankelijkheid van banken. Zorg voor betrouwbaar gedrag en borg dat op formele en informele manier. En gebruik in de uitvoering flexibele contracten met vast personeel om flexibiliteit en betrouwbaarheid te combineren.

Vindt u deze suggesties wel erg voor de hand liggend? Ik zie nog veel bouwplannen die heel wat robuuster te maken zijn qua onzekerheid. We kunnen zelf nog veel doen om de bouwmarkt in beweging te krijgen.

Huib van der Kolk, Leading professional project- en procesmanagement bij DHV

Reageer op dit artikel