artikel

Doe eens normaal man!

infra

In mijn vorige column gaf ik te kennen dat bezuinigingen bij ondermeer de overheid er niet toe moeten leiden dat jarenlange opgebouwde kennis en ervaring merendeels verdwijnt. Ervaringskennis is namelijk de basis van vertrouwen en (inhoudelijke) autoriteit.

Dit ‘gevoel’ werd bevestigd door de Algemene Beschouwingen op 22 september jl. in de Tweede Kamer. Dat bleek geen debat, maar een illustratie van onvermogen om met elkaar te discussiëren. Vanwege de korte zittingstermijnen van Tweede Kamer-leden in de afgelopen jaren kan de vraag worden gesteld of alle Kamerleden de feiten nog wel (willen) weten. Hoe minder je weet, hoe meer je moet (over)schreeuwen om de illusie van kennis hoog te houden en iets te bereiken.

In ons dagelijkse werk in de GWW-sector en utiliteitsbouw kunnen vraagstukken alleen worden opgelost als er daadwerkelijk interesse en respect is voor elkaars vakgebied. Ervaringskennis die daarvoor nodig is, overstijgt dan de vluchtige ontmoeting, papieren werkelijkheid of juridisering van overleggen. Elkaar overschreeuwen lost in de bouwsector niets op.

Vanwege bezuinigingen ontkomen organisaties er soms niet aan dat een tijdelijke (ingehuurde) kracht het woord voert, in plaats van eigen personeel met betrokkenheid bij de organisatie. Dat de tijdelijke vertegenwoordiger zich wil laten gelden, is niet ongebruikelijk. Geldingsdrang om aan te tonen dat hij of zij zijn/haar geld waard is, is lang niet altijd in het belang van de organisatie. Hoe meer geldingsdrang, hoe minder aandacht voor vitale kennis. En minder aandacht voor vitale kennis zorgt ervoor dat minder ervaringskennis wordt overgedragen. En zo blijft uiteindelijk alleen maar schreeuwen over in plaats van inlevingsvermogen, waarop redelijkheid en billijkheid zijn gebaseerd.

Mijn vraag is dan ook: wat levert meer op voor de maatschappij? Schreeuwen met weinig kennis of kennis met weinig geschreeuw? Naar mijn mening dat laatste, want luisteren is écht willen weten. En echt willen weten is dus niet bezuinigen op ervaringskennis.

Hans Westerhof, Lid Managementteam Tauw

Reageer op dit artikel