artikel

Tien tijdelijke opvangbakken bij rioolrenovatie Soest

infra

De gemeente Soest zet de RioBoxx in voor de renovatie van het hoofdriool onder het Saenredamplantsoen. Op voorschrift van advies- en ingenieursbureau Grontmij voeren tien van deze opvangbakken tijdelijk het afvalwater af. Het is het eerste project waarin zoveel van deze voorzieningen tegelijk worden gebruikt.

De RioBoxx van de gelijknamige leverancier uit Utrecht is een kist die de rioleringspijp waterdicht omsluit. In de kist kan aan de buis worden gewerkt zonder dat de werklieden afvalwater over zich heen krijgen. Een pomp voert het water met een slang uit de box af, zodat het ook niet in de bodem kan stromen. “De arbeidsomstandigheden en het milieu zijn daar enorm bij gebaat”, zegt Frank Geserick van adviesbureau RioolABC uit Hilversum dat het project in Soest begeleidt. Het systeem legt alle gegevens over het gebruik digitaal vast.

In Soest zijn voor het eerst tien RioBoxx’en op één pomp aangesloten. De kisten zijn parallel geschakeld op een verzamelleiding. “Grontmij zette de techniek in het bestek”, vertelt Geserick, “en de gemeente ging er direct mee akkoord.” De praktijk leert hem dat de opstelling voldoet. “Tien is vooralsnog het maximum dat op één pomp kan worden aangesloten.”

Overmaat

Met de RioBoxx kunnen de bewoners van het Saenredamplantsoen hun rioolaansluiting blijven gebruiken. Een plotselinge overmaat aan regen veroorzaakt in Gesericks uitleg eveneens geen problemen. Hemel- en afvalwater stromen in de kist en worden weggepompt. Het water gaat niet door maar langs de pomp. Vaste(re) bestanddelen in het water krijgen daardoor geen vat op de pomp.

Vergeleken met het gangbare rioleringswerk vergt het gebruik van de opvangkist weinig extra handelingen, vindt Geserick. De RioBoxx bestaat uit drie delen die in de put op elkaar worden geplaatst. Van der Velden Rioleringsbeheer krijgt zo de gelegenheid om het hoofdriool onder het plantsoen te renoveren met een kous uit glasvezelversterkt polyesterhars.

Reageer op dit artikel