artikel

Multikering bespaart geld en ruimte

infra

Een betonnen verticale wand als waterkering, in combinatie met ondergrondse bebouwing, levert geld en bovendien een heleboel ruimte op.

De zogeheten Multikering is bedacht om Katwijk te beschermen tegen superstormen. Het ontwerp voor de kering komt uit de koker van het Curnet-kennisprogramma Multidijk, waarin Rijkswaterstaat dienst Infrastructuur, TU Delft faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam, DP6 Architectuurstudio en TNO samenwerken.

Uitvoering van het innovatieve concept is volgens de deelnemers in het project 20 miljoen euro goedkoper dan een traditionele brede waterkering van dijken, duinen in combinatie met een verbreed strand. De bouw van de kering, een betonnen wand met een lengte van 850 meter, zou 16 miljoen euro kosten.

Duinlandschap

De 1,5 meter dikke wand heeft een lengte van tussen 15 en 20 meter die grotendeels ondergronds wordt aangelegd. Het boven maaiveld uitstekende gedeelte wordt in een kunstmatig duinlandschap opgenomen zoals Katwijk dat nu ook kent. In het duinlandschap voorziet het plan in de bouw van tal van commerciële ruimten, parkeergelegenheid en maatschappelijke voorzieningen aan zowel de land- als de strandzijde van de keermuur.

Het resultaat blijft hiermee een volwaardige zeewaterkering onder een relatief smalle duinenrij, aangezien de ruimten voor commerciële activiteiten en parkeren ook geheel of gedeeltelijk ondergronds worden gerealiseerd.

De Multikering is deze week aan het college van B en W van Katwijk gepresenteerd. De huidige waterkering in de bebouwde kom van de kustplaats is afgekeurd. Het gemeentebestuur laat in een reactie weten de Multikering een ‘interessant’ alternatief te vinden, waarvan bekeken wordt of het nog ‘van betekenis’ kan zijn voor het lopende project Kustversterking en Parkeergarage Katwijk, een dijk-in-duin plan. De deelnemers in het Curnet-kennisprogramma Multidijk noemen de Multikering zoals die voor Katwijk is ontworpen een doorbraak in het Nederlandse ‘dijkdenken’.

> pagina 8: keerwand-in-duin vereist 50 meter kustruimte

Reageer op dit artikel