artikel

Terugslagklep gaat dicht als peil in droogweerafvoer te hoog wordt

infra

De TSK-Control is een relatief eenvoudige oplossing om het overstromen van straten te voorkomen. Het apparaat heeft zijn diensten al bewezen.

< vervolg van pagina 1

De first-flush, de eerste stroom vervuild regenwater, komt uiteindelijk in de waterzuiveringsinstallatie via een terugslagklep in de afvoerbuis van het afvalwater. Bij hevige regenval staat het waterpeil in de regenwaterafvoer hoog.

“Logischerwijs zal de terugslagklep regenwater doorlaten naar de droogweerafvoer (riool voor afvalwater, red.) tot de niveaus genivelleerd zijn. Hierdoor ontstaat vaak overlast van niet goed functionerende vuilwaterafvoerriolen”, licht directeur Sander Brandon van AQA Hydrasep toe.

Het is onwenselijk dat grote hoeveelheden relatief schoon water in de rioolwaterzuiveringsinstallatie terechtkomen. Dat gebeurt vaak in perioden waarin zuiveringsinstallaties toch al overbelast zijn. Brandon noemt het extra zorgwekkend dat extreem hoge waterstanden geregeld leiden tot instroom van oppervlaktewater over de drempel naar de droogweerafvoer en vervolgens naar de zuivering.

Proef

De TSK-Control begrenst de toevoer van regenwater na de first-flush door de terugslagklep te dichten zodra het peil een bepaald niveau in de droogweerafvoer heeft bereikt.

De gemeente Neder-Betuwe heeft begin dit jaar het systeem van AQA Hydrasep in vier putten op het laaggelegen bedrijventerrein De Heuning in Ochten laten inbouwen, nadat een eerste eind vorig jaar op proef in gebruik was genomen. De montagewerkzaamheden namen minder dan een dag in beslag. Rioolbeheerder Erik van Rijswijk laat weten tot nu toe nog geen klachten van overlast te hebben ontvangen, in tegenstelling tot vorig jaar.

De beheerder laat de komende maanden sensoren in het riool monteren teneinde de effecten van de TSK-Control te kunnen monitoren en vast te leggen.

Reageer op dit artikel