artikel

Systeem waarschuwt voor defecte voegovergang

infra

Onderzoeksinstituut TNO ontwikkelt in samenwerking met Rijkswaterstaat een monitoringsys-teem dat waarschuwt zodra zich afwijkend gedrag voordoet in voegovergangen.

De wegbeheerder kan met het Early Warning System tijdig maatregelen nemen, zodat de schade beperkt blijft. Als voordelen noemt TNO kostenbesparing en een betere planning van werkzaamheden.

De vinding is in juli vorig jaar bij wijze van proef geïnstalleerd aan een modulaire (dubbele) voegovergang van de Martinus Nijhoffbrug bij Zaltbommel. Hierbij zijn aan de onderzijde van de voeg sensoren bevestigd in de vorm van rekstrookjes, waarmee de onder verkeersbelasting optredende rekken worden geregistreerd. Zodra deze afwijken van de vastgestelde meetcriteria, kan sprake zijn van een defect. Hierop kan de wegbeheerder direct actie ondernemen.

In de huidige praktijk van Rijkswaterstaat wordt de conditie van een voegovergang vastgesteld door middel van een visuele inspectie aan de onderzijde. “Met het waarschuwingssysteem, dat in verbinding staat met een centrale, weet je nu binnen een dag dat er iets aan de hand is”, zegt TNO-onderzoeker Gerrie Dieteren.

TNO verwacht dat de vinding besparingen kan opleveren op het wegonderhoud. Door tijdige signalering van een defect zullen de herstelkosten lager zijn en is onderhoud beter in te plannen. Het onderhoud aan voegovergangen bedraagt circa een derde van de totale onderhoudskosten van bruggen.

Dieteren wijst er wel op dat de ontwikkelde apparatuur nog in een experimenteel stadium verkeert. “We hebben nog geen schades aan de voeg gehad, dus hebben we afgelopen weekeinde nog een dynamische proef uitgevoerd, waarbij we met opzet de voegovergang hebben beschadigd.” Eén van de rubberen oplegblokjes onder de voeg werd verwijderd. Een nog uit te voeren analyse moet uitwijzen of de apparatuur de schade daadwerkelijk ook heeft gedetecteerd.

Het monitoringssysteem is volgens Dieteren “minder tot niet effectief” bij enkelvoudige voegen, die in groten getale zijn toegepast.

Reageer op dit artikel