artikel

Nieuwe methode voor versteviging veenlagen

infra Premium

Het gww-bedrijf Gebroeders Holtkamp in Harmelen heeft een methode ontwikkeld om slappe veen- en stoorlagen van leem en kiezelsteen te verstevigen. Op de vinding is onlangs octrooi verleend.

Met behulp van een nog te ontwikkelen boormachine wil het bedrijf de bodemlagen die verstevigd moeten worden, onder hoge druk injecteren met een verhardende vloeistof. De machine moet zowel horizontaal als verticaal kunnen werken en 360 graden kunnen draaien. Injectiemiddelen zijn grout, waterglas of fijn zand. De horizontale methode is geschikt om bijvoorbeeld dijken van een stevige kern te voorzien.

Holtkamp wil zijn methode ook inzetten voor het steviger maken van de ondergrond van bestaande woningen en om verzakkingen bij nieuwbouw tegen te gaan. Andere toepassingen zijn volgens de aannemer het verstevigen van de ondergrond van wegen waardoor minder onderhoud nodig zou zijn, en het stabiliseren van grond bij boringen. De methode is vooral geschikt voor de grotere projecten.

De injectienaalden die bij het hanteren van de methode worden gebruikt, worden na voltooiing van het werk uit de bodem verwijderd. Dit in tegenstelling tot bestaande methoden, waarbij verhardende vloeistoffen door middel van PE-buizen in de bodem worden gebracht. Deze buizen blijven achter. Holtkamp maakt bij zijn vinding ook gebruik van pijpjes, maar gebruikte deze als peilbuizen om overdruk in de veenlaag of de dijk tegen te gaan. Door de buizen kan het overspannen grondwater ontsnappen.

Reageer op dit artikel