artikel

Aanpassing koppelputten voorkomt wateroverlast

infra Premium

Met een relatief eenvoudige aanpassing in rioleringsputten kan de hoeveelheid regenwater die naar het riool voor afvalwater stroomt, fors worden beperkt. Hiermee is te voorkomen dat afvalwater door de straten loopt bij hevige regenval.

AQA Hydrasep in Alkmaar vond een mechanische oplossing voor het probleem, dat zich voordoet in verbeterde gescheiden stelsels. Deze hebben vaak een verbinding tussen het riool voor regenwater (RWA of regenwaterafvoer) en het riool voor afvalwater (DWA of droogweerafvoer). De eerste stroom regenwater is zo vervuild dat directe afvoer naar het oppervlaktewater onwenselijk is. Deze first-flush komt via een terugslagklep in de verbinding tussen de systemen in de afvoerbuis van het afvalwater en in de waterzuiveringsinstallatie. Door drempels in de regenwaterafvoer naar het oppervlaktewater die instroom van oppervlaktewater tegengaan, staat bij hevige regenval het waterpeil in de regenwaterafvoer hoog.

De TSK-Control begrenst de toevoer van regenwater na de first-flush. De vinding van AQA Hydrasep past in vrijwel alle, ook kleine koppelputten. Zodra het peil in de droogweerafvoer een instelbaar niveau overschrijdt, drukt het apparaat de terugslagklep dicht. Met als resultaat dat de stijging van het peil in de droogweerafvoer stopt en het vuile water goed kan worden verwerkt.

> pagina 4: terugslagklep dicht als peil in droogweerafvoer te hoog wordt

Reageer op dit artikel