artikel

Lavakorrels in strijd tegen onkruid

infra Premium

Innovatieve technieken kunnen beheerders van de openbare ruimte helpen een milieuvriendelijker onkruidbeleid te voeren. Zo wordt vervuiling door pesticiden teruggedrongen. Onder leiding van onderzoeker Chris van Dijk beproeft Wageningen Universiteit momenteel een funderingslaag van lavakorrels onder de bestrating die onkruidbestrijdingsmiddelen, zogeheten glyfosaten, zou moeten vasthouden en afbreken. Dat doet de universiteit samen met kennisinstituut Alterra […]

Innovatieve technieken kunnen beheerders van de openbare ruimte helpen een milieuvriendelijker onkruidbeleid te voeren. Zo wordt vervuiling door pesticiden teruggedrongen.

Onder leiding van onderzoeker Chris van Dijk beproeft Wageningen Universiteit momenteel een funderingslaag van lavakorrels onder de bestrating die onkruidbestrijdingsmiddelen, zogeheten glyfosaten, zou moeten vasthouden en afbreken. Dat doet de universiteit samen met kennisinstituut Alterra en betonproductenproducent Holcim. Hiervoor zet het bedrijf zijn product Porodur in, dat in combinatie met een zuiverende straatsteen en een afwateringssysteem wordt gebruikt als waterpasserende bestrating. Een snelle doorstroming van het regenwater naar diepere lagen beperkt de groei van onkruid aan de oppervlakte. Bekend is al dat Porodur-lava zware metalen en organische stoffen bindt en afbreekt.

Onderdeel van de proef met Porodur is ook een test met donkere straatstenen en voegen. Deze zorgen door hun kleur wellicht voor een snellere afvoer van warmte uit het oppervlak van de stenen en voegen, hetgeen het onkruid eveneens minder kans geeft. Begin volgend jaar worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht.

In Middelburg lieten de provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en het waterschap Scheldestromen zich woensdag door de wetenschap uitvoerig voorlichten over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Volgens Rien Klippel van ‘Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland’ is het gebruik van giftige onkruidbestrijdingsmiddelen nog lang niet uitgebannen. Naast het feit dat bij de gemeenten dus nog een bewustwordingsslag te maken is, vindt hij het ook van belang dat in de ontwerpfase wordt nagedacht over onkruidbeheer.

“Het begint bij de ontwerper”, meent Klippel, die verwijst naar een project van het waterschap waarbij dijktrappen voegloos zijn uitgevoerd zodat het onkruid geen kans meer krijgt.

Eelco van der Ven van Bosch Slabbers, adviesbureau voor de buitenruimte, ziet veel mogelijkheden voor het gebruik van grasstenen, bijvoorbeeld op parkeerplaatsen. Het onkruid wordt in toom gehouden door de gebruikers, terwijl de zeer open stenen het waterbergend vermogen van het gebied vergroten.

Van der Ven wijst op het belang van een dialoog tussen ontwerpers en beheerders over slimme plaatsing van bijvoorbeeld prullenbakken, borden en lantaarnpalen om zo onkruidbestrijding te beperken.

Reageer op dit artikel