artikel

Commentaar / Gemiste kans

infra Premium

Het had zo mooi kunnen zijn. Oorspronkelijk acht en later vier consortia met in totaal dertig bedrijven hebben zich jaren suf gedacht en getekend om de Afsluitdijk veilig en mooi te maken.

Daarnaast hebben zij allerlei ideeën geopperd om duurzaamheid te integreren in de dijk. Zonnepanelen, getijdecentrales, windmolens, osmosecentrales konden er een plaats vinden. Terecht voor het ‘icoon van kustbescherming en duurzaamheid’, zoals voormalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Tineke Huizinga, het werk van Cornelis Lely betitelde.

De consortia kregen voor hun werk de somma van 37.500 euro, niet meer dan waarschijnlijk slechts een schijntje van de werkelijke kosten. Ze hadden het ervoor over. Net als de bij de Deltawerken zou hier eindelijk weer eens een voorbeeld van het vernuft van de Nederlandse waterbouw aan de wereld kunnen worden getoond.

Het is buitengewoon teleurstellend dat de commissie-Nijpels niet verder komt dan het advies de dijk te asfalteren, waardoor die weer sterk genoeg is voor de komende 30 tot 40 jaar. Daarmee zijn tonnen zo niet miljoenen aan denk- en tekenwerk verspild.

Het is nog onbegrijpelijker als wordt gekeken naar de naamgever van de commissie die ook nog eens voorzitter van NLingenieurs is. Je zou mogen verwachten dat hij op de bres staat voor de inventiviteit en de innovaties in de vier overgebleven plannen rond de Afsluitdijk. Helemaal verrassend is het overigens niet. Al eerder deed Nijpels de uitspraak dat overslagbestendig maken van de dijk goedkoper is.

Voor een kabinet dat zegt innovatie en versterking van sterke sectoren, waaronder de waterbouw, hoog in het vaandel te hebben, ligt er nog een mogelijkheid om figuurlijk het tij te keren. En dat is om toch een van de plannen of een gecombineerd plan alsnog uit te doen voeren. Dat hoeft niet eens veel overheidsgeld extra te kosten.

Hooguit is wat smeerolie nodig om private partijen te verleiden de noodzakelijke investeringen te doen. Niet voor niets wordt bijna al net zo lang als er plannen zijn gemaakt, gesproken over de mogelijkheid van publiek-private samenwerking. Als de overheid daar nu geen gebruik van maakt maar de plannen minimalistisch gaat uitvoeren, dan is dat een gemiste kans.

Reageer op dit artikel