artikel

Vietnam proeftuin digitaal dijkbewakingssysteem

infra

Vietnam proeftuin digitaal dijkbewakingssysteem

Twee piepjonge Nederlandse dijkmonitoringssystemen worden binnenkort ingezet voor dijkinspecties in Vietnam. Twintig kilometer dijk wordt met satellieten in de gaten gehouden, een kwetsbare aarden stuwdam wordt bewaakt met thermografische camera’s.

Dat is de uitkomst van een recente handelsmissie naar Vietnam onder leiding van kroonprins Willem-Alexander. De Vietnamese en de Nederlandse overheid betalen de pilot-studie. Ook de deelnemende Nederlandse bedrijven, die zich hebben verenigd inhet consortium Holland – Delta doen een duit in het zakje. Ze beschouwen het Vietnamese avontuur als een deel van de eigen productontwikkeling.

Onne Rösingh van InTech was namens Holland Delta mee met de missie. Hij sloot met het Vietnamese ministerie van landbouw de overeenkomst over het monitoren van dijken. De intentie is om op afzienbare termijn in totaal 6000 kilometer dijken te gaan monitoren. Bij een eerste pilot worden twee stukken van 10 kilometer dijk met satelliethoogtemetingen bewaakt. Bij een aarden stuwdam wordt continu het thermografische systeem van InTech ingezet. Vietnam is volgens Rosingh gewaarschuwd na drie recente doorbraken van stuwdammen.

Het systeem van InTech geeft met warmtebeeldcamera’s temperatuurveranderingen in een dijk weer. Als het moet kan dat tot op 1/800ste graad nauwkeurig. De temperatuurveranderingen zijn een maat voor de waterbewegingen door de dijk en kunnen waarschuwen voor bezwijken. Het systeem is bij meerdere experimenten met de IJkdijk getest en vergeleken met andere meetprincipes om dijken op afstand te inspecteren. Met één thermografische camera op een hoge mast kan volgens Rösingh een paar kilometer dijk in de gaten worden gehouden.

De staat van de Vietnamese dijken is, misschien niet helemaal verbazingwekkend, een stuk slechter dan die van de Nederlandse. Worden er hier bezwijkrisico’s gehanteerd bij bouw en ontwerp van eens in de tienduizend jaar, in het Aziatische land is de wettelijke norm één op twintig. In de praktijk voldoen veel dijken daar volgens Rösingh niet aan en bezwijken ze gemiddeld eens in de zeven jaar. De waterkeringen zijn soms helemaal niet bekleed of fungeren als vuilnisbelt, waarbij het vuil wordt meegenomen bij het eerstvolgende hoogwater.

Voorbeeld

Dat de geavanceerde systemen in Vietnam een vlag op een modderschuit vormen, daar wil Rosingh niet van weten. “De Vietnamese overheid bepaalt uiteindelijk zelf waar ze haar geld aan uitgeeft, aan dijkversterking of monitoring.” Holland Delta hoopt door het uitrollen van het systeem een mooi voorbeeld neer te zetten waar ook omringende landen zich door kunnen laten inspireren. Daarnaast vormen de Vietnamese dijken met hun sterk wisselende waterpeil een ideale proeftuin voor de Nederlandse technologie.

Rösingh verwacht dat dat veel kennis gaat opleveren voor de verdere ontwikkeling van de systemen. In Nederland zelf staan de ontwikkelingen ook niet stil. Waterschap Noorderzijlvest is van plan binnenkort 22 kilometer dijk met sensoren op afstand te gaan bewaken.

Reageer op dit artikel