artikel

Breng gww in beeld

infra Premium

Ingenieurs zijn nog te veel de onzichtbare schakel, vindt Egbert Teunissen. De bouw- en ingenieursbranche moet beleidsmakers ervan overtuigen dat zij onmisbaar is in de inrichting van de spaarzame levensruimte.

Er wordt weer gesteggeld in Den Haag over het aantal publieke zenders, na 15 jaar moet er eindelijk een knoop worden doorgehakt. Gelooft u het? Wel een kans om de techniek op de kaart te zetten. Ik pleit voor een kanaal RTL-techniek. Waarom? Het is nodig. Verplichte kost voor inkopers en politici, om begrip te krijgen voor de onmisbaarheid van de ingenieur in onze complexe en vluchtige maatschappij. En daarbij verplicht een canal techniqueons juist om de gww-sector modern te etaleren, zorgen dat het een kijkcijfer kanon wordt.

Mystiek

Het gaat om verleiden en de mystiek. Vergelijk het met nanotechnologie. Bij dat woord rollen de beleidsmakers in Den Haag over elkaar heen. De superlatieven van ‘Nederland kennisland’ zijn niet van de lucht. De geldstromen gieren die richting uit en de universiteiten die onderzoek op dat gebied uitvoeren, zien hun budgetten overlopen. De wind die in het universitaire wereldje waait is nano-gericht, beleidsmakers zijn nano-minded.

De leegte achter deze storm wordt zichtbaar bij de technische universiteiten, met studierichtingen als civiele techniek en dus ook de waterbouw en geotechniek (mijn achtergrond). Men meent dat deze disciplines uitontwikkeld zijn; hun volwassendom hebben bereikt; er is geen research meer nodig. Kortom, de opleidingen kunnen worden gedecimeerd, vakgroepen verdwijnen en professoren zijn niet meer nodig, laat staan wetenschappelijk onderzoek. Geld wordt nu bij bedrijfsleven, lagere overheden en brancheverenigingen opgehaald om de opleidingen te behouden. Nu kunnen we als gww-communitywel allemaal naar Den Haag kijken, maar het is aan ons om de ministeries er van te overtuigen dat wij een onmisbare meerwaarde hebben.

Bouwen in de stedelijke omgeving is te vergelijken met een medische ingreep. Werd 20 jaar geleden bij een meniscusoperatie de halve knie opengehaald. Nu zijn twee kleine incisies voldoende, terwijl je verbonden bent met 15 monitoren die de chirurg begeleiden bij zijn ingreep. Online monitoring bij bouwprojecten neemt ook sterk toe. De technieken ontwikkelen in rap tempo door, maar zijn voor de buitenwereld nauwelijks zichtbaar. We moeten de wereld laten zien hoe geavanceerd een civiele operatie is. En daar kunnen we het medium RTL- techniek voor inzetten.

Positief

Laat zien hoe onze ‘gww-chirurgen’ onder het CS van Amsterdam doorgraven, terwijl het CS doorademt. Wij werken en ontwerpen in de gww met doorlatendheden in de orde van 10-8 m/s tot 10-12 m/s. Als dat geen nanotechnologie is!

Laten we ons positief verenigen als bouw- en ingenieursbranche en onze beleidsmakers er van overtuigen dat wij de onmisbare schakel zijn in het comfortabel en uiterst efficiënt inrichten van onze spaarzame levensruimte. Nu zijn we nog te veel de onzichtbare schakel. Gww is zichtbare nanotechnologie.

Ir. Egbert Teunissen

Sectorhoofd havens en waterbouw

Witteveen+Bos

Reageer op dit artikel