artikel

Maak infrastructuur slimmer

infra Premium

Het kabinet investeert honderden miljoenen euro’s in nieuwe en bredere wegen. Om de onderhoudskosten van al het nieuwe asfalt te verlagen en de levensduur van bestaande bruggen en viaducten te verlengen, moeten we de infrastructuur ook slimmer maken.

Niet alleen de bevolking van veel westerse landen vergrijst, veel bruggen en viaducten worden ook een dagje ouder. Veel van de zogeheten ‘kunstwerken’ in West-Europa en de Verenigde Staten zijn namelijk aangelegd in de tweede helft van de vorige eeuw, met een hoogtepunt in de jaren zestig en zeventig. Zo telt Nederland bijna 40.000 bruggen en viaducten. Veel daarvan zijn inmiddels op middelbare leeftijd, de meeste gaan over twintig jaar met pensioen.

De grond-, weg- en waterbouwkundige werken in Nederland hebben een gezamenlijke waarde van ruim 300 miljard euro. Per jaar geven we 5 tot 10 miljard euro uit om deze infrastructuur in goede staat te houden. Omdat de meeste wegbeheerders geen geld opzij hebben gezet om de vergrijzende kunstwerken te vervangen, zal dat bedrag de komende decennia flink stijgen.

Omdat vervangen duur is, kun je natuurlijk ook kijken of kunstwerken niet wat langer dienst kunnen blijven doen. Binnen de marges van de veiligheidsnormen is het mogelijk constructies ‘buiten normatief’ te beoordelen en een veilig tweede leven te geven.

Ook hebben we bij TNO berekend dat je alleen al voor 60 miljoen euro per jaar aan verkeershinder kunt besparen door de voegconstructies van 62 bruggen in het hoofdwegennet te monitoren. Als een soort harmonica vangen deze voegen het uitzetten en inkrimpen van brugdelen op. Gaan de stalen en rubberen onderdelen van zo’n voeg kapot, dan levert dat veel verkeershinder op. Ben je er dankzij een slim geplaatste sensor tijdig bij, dan kun je het onderhoud beter inplannen en de reparatiekosten flink verlagen. Nog een voorbeeld: voor het signaleren van vervormingen van bruggen en viaducten onder invloed van het eigen gewicht – een ander verouderingsprobleem – bestaan tegenwoordige slimme meetmethoden: vanuit een satelliet kun je sneller en goedkoper hoogteverschillen meten dan met een waterpas.

De vraag is dus niet of het kan maar of we het doen: meer intelligentie in onze fysieke infrastructuur stoppen. Vergrijzende infrastructuur kunnen we daardoor betaalbaar in goede staat houden. Dat is goed voor onze economie, vermindert de overheidsuitgaven en levert bovendien exportkansen op. Dat is toch de koers van dit kabinet?

Dick Schmidt

Managing Director Gebouwde Omgeving TNO

Reageer op dit artikel