artikel

Commentaar / PPS

infra Premium

Ten tijde van de formatie – afgelopen zomer – kondigde beoogd minister-president Rutte aan werk te maken van publiek private samenwerking (pps) bij aanleg en onderhoud van wegen, spoor, gebouwen, sluizen en andere bouwwerken.

In de branche werd de ambitie van toen met gejuich ontvangen. Eindelijk daadkracht na jaren van plannen maken, proeven doen, congressen organiseren en workshops volgen.In dat licht stelt de deze week door de ministers De Jager (financiën) en Schultz (infrastructuur) aan de Tweede Kamer verstuurde pps-brief behoorlijk teleur. In weerwil van wat de betrokkenen dachten, namelijk dat ze behoorlijk op de goede weg waren, zetten de Jager en Schultz een streep door scholenbouw met geïntegreerde contracten. De half miljoen euro subsidie die het Servicecentrum Scholenbouw ontving is geschrapt.Uit de pps-rapportage die de Tweede Kamer deze week ontving blijkt in niets de ambitie die Rutte c.s. afgelopen zomer nog met de mond beleed. Zorginstellingen, gemeenten en provincies lijken geenszins warm te lopen voor integrale contracten. Het aantal (bouw)projecten is enorm, maar slechts drie van hen werden het waard bevonden om aan nader onderzoek naar pps te onderwerpen. Uit de rest van de Kamerbrief van Schultz en De Jager wordt vooral duidelijk dat het kabinet pps wil blijven onderzoeken. Een aantal wegenprojecten wordt weliswaar genoemd als kansrijk, maar een definitief ‘ja’ blijft vooralsnog uit. Veel verder dan voorgaande kabinetten is de ploeg van Rutte dus geenszins.

Reageer op dit artikel