artikel

Zonnewegen kunnen alle auto’s laten rijden

infra Premium

Energie uit de bebouwde omgeving halen, bijvoorbeeld uit zonnepanelen op het dak, is slim. Terwijl Hollandse daken zo’n 250 vierkante kilometer beslaan, ligt er 400 vierkante kilometer aan wegen in Nederland. Logisch dus om ook die te gaan benutten als energiebron en er zonnewegen van te maken.

Gisteren werd het eerste prototype van SolaRoad gepresenteerd. SolaRoad is het eerste Nederlandse wegdek met geïntegreerde zonnecellen dat het mogelijk maakt om de weg te gebruiken en tegelijkertijd zonne-energie op te wekken. Het idee voor deze innovatieve proefbaan is ontstaan bij TNO en ontwikkeld samen met de provincie Noord-Holland en de bedrijven Ooms Avenhorn Groep en Imtech.

De subsidieregeling vanuit de overheid van zonnepanelen op het dak staat spijtig genoeg op de helling. Een merkwaardig gegeven, want juist nu zou de overheid door moeten pakken. Trends, ook in de ons omringende landen, wijzen er immers op dat het slechts een kwestie van tijd is voordat zonnecellen in allerlei producten zullen worden toegepast. Over een jaar of tien is de toepassing van zonnecellen economisch rendabel, zo niet winstgevend. Er is echter nog veel meer mogelijk, door ook wegen te gaan gebruiken als energieleverancier. Warmtewinning uit wegen gebeurt al. De warmte wordt lokaal opgeslagen en lokaal benut. Deze warmte is echter laagwaardig. Een stap verder is het onttrekken van energie uit zonnecellen in wegen. Op de ruim 137.000 kilometer aan wegen in Nederland valt meer dan genoeg zonlicht om alle voertuigen die erop rijden, te kunnen aandrijven met elektriciteit uit zonne-energie. Dat levert natuurlijk niet alleen energie-, maar ook milieu- en gezondheidsvoordelen op. Het mobiliteitssysteem in ons land is allesbehalve duurzaam. Auto’s, motoren, scooters en brommers verbranden de snel slinkende voorraden fossiele brandstoffen op en stoten ook nog eens koolstofdioxide, stikstofoxide en fijn stof uit. Om het verkeer duurzaam te maken krijgt de ontwikkeling van elektrische voertuigen de laatste jaren veel aandacht. Maar deze oplossing wordt pas echt duurzaam als de elektriciteit waarop deze voertuigen rijden ook duurzaam wordt opgewekt. Grootschalige toepassing van zonnewegen als SolaRoad is nog geen gelopen race. Ten opzichte van ons omringende landen is het innovatieklimaat voor dit type innovaties nog niet erg stimulerend. Bedrijven moeten risico’s nemen als ze investeren in een dergelijke ontwikkeling. Ze willen weten of ze hun investeringen terug kunnen verdienen. En de overheid is gebonden aan Europese aanbestedingsregels. De mogelijkheden om een voorsprong op te bouwen door patenten of octrooien zijn hier beperkt. Toch liggen hier naar mijn mening juist interessante kansen voor marktpartijen en overheden om er aan te beginnen.

Dr. ir. Sten de Wit

Projectleider bij TNO

Reageer op dit artikel