artikel

Negen nominaties voor innovatieprijs waterschap

infra

Voor de AGV Prijs, de waterinnovatieprijs van waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zijn negen projecten genomineerd.

De projecten zijn onderverdeeld in drie categorieën (overheid, waternet en
bedrijven). In laatstgenoemde behoren de projecten µScan diagnostiek (Innosieve
Diagnostics BV), Sewing Mining (KWR, TUD, Waternet, Triqua) en Algenfarming
(Witteveen+Bos) tot de kanshebbers. Innosieve Diagnostics ontwikkelde een
diagnostisch systeem waarmee op locatie in een kwartier het aantal
micro-organismen in water kan worden bepaald. Sewer Mining beoogt een
technologische doorbraak te realiseren om decentraal industriewater uit
rioolwater te ‘oogsten’. Met algenfarming zijn energiezuinig nutriënten uit
rejectiewater terug te winnen.

Reageer op dit artikel