artikel

Midden Delfland heeft A4 niet nodig

infra

EVO-directeur Dick van den Broek Humphreij uitte in Cobouw van 23 februari de zorg dat de aanleg van de A4 niet doorgaat. Logisch zegt Dirk Post, directeur van één van de grotere transportbedrijven in Nederland, er zijn namelijk andere en betere alternatieven voorhanden.

Een extra wegverbinding Den Haag-Rotterdam is noodzakelijk. Drie komen in
aanmerking: de A4 (Delft-Schiedam), een verbrede A13 + A13/A16 en de A14. Bij
elk van deze wegen zijn volgens Rijkswaterstaat de Van Brienenoordbrug (12
procent méér verkeer), de Beneluxtunnel (76 procent méér verkeer) en Rotterdamse
Ruit een groot deel van de dag verstopt. Deze toename wordt voor de twee
alternatieven voor de A4 Midden-Delfland bij de Van Brienenoordbrug wat groter
en bij de Beneluxtunnel wat lager, maar de situatie blijft funest voor logistiek
Nederland. Verkeer van het noorden naar het zuiden en vice versa moet via deze
twee verstopte oeververbindingen en ondervindt onaanvaardbare problemen. En er
is geen alternatieve route.

Het werkt mijns inziens averechts om met één van deze drie wegen te starten:
er moet eerst een derde oeververbinding komen om de twee andere te ontlasten. Ik
pleit hier voor een te bouwen Oranjetunnel met een nieuwe A54, via het om te
bouwen knooppunt Westerlee door het Westland, naar het om te bouwen Harnasch
knooppunt. Dit knooppunt, gelegen op de A4 tussen Delft en Rijswijk, is de thans
reeds te kleine verbinding van Veilingroute (N 222) en zuidelijke uitvalsweg van
Den Haag (N 211) met de A4. De A4 Midden-Delfland en de volgens Rijkswaterstaat
noodzakelijke A13/A16 én de verbrede A13 komen alle drie uit op knooppunt
Ypenburg en Prins Clausplein. Dat zal gigantische files gaan veroorzaken. Er is
echter een alternatief. Cobouwschreef daar in het verleden ook al eens over.
Namelijk de A14 (een oud Rijkswaterstaatplan) loopt tussen de A4, iets ten
noorden van het Prins Clausplein (en Leidschenveen) en het Terbregseplein
(A20/A16) en gaat over de A12 ten zuiden van Zoetermeer. Een deel van de
oorspronkelijk bedoelde A14 is reeds in gebruik als Sytwende tunnel (N14) tussen
Den Haag /Scheveningen en de A4 ten noorden van het Prins Clausplein. De A14 is
ook nog 8 km korter, dan de omweg via Prins Clausplein.

Vraag

Dan blijft wel de vraag openstaan: wat moet eerst? De A14 of eerst de derde
oeververbinding (Oranjetunnel) ? Omdat een nieuwe weg waarschijnlijk voor
dezelfde problemen zal zorgen als hiervoor geschetst ligt het in de rede te
beginnen met de bouw van een derde oeververbinding in Rotterdam en de A54.
Direct daarna kan dan de A14 opgeleverd worden. De A4 Midden Delfland is dan
niet meer nodig. Deze gedachtengang is kennelijk dermate logisch dat de
oud-ministers Peijs en Winsemius dit in een studie in 2006 al voorstelden. De
PVV Tweede kamerfractie diende in 2007 een motie in voor de studie A14, mede
aangenomen door CDA en PvdA. De hoogleraren Immers en Van Wee (Cobouw 16 april
2009) en Hansen en andere deskundigen constateerden hetzelfde: géén A4, maar een
derde oeververbinding en de A14. Ik roep Rijkswaterstaat dan ook op dat de
studie naar de A14 waar de Tweede Kamer in 2007 om vroeg onmiddellijk openbaar
gemaakt wordt. Deze zal na méér dan twee jaar studeren toch wel eens gereed
zijn? De A14 kost aanzienlijk minder dan de voor de A4 noodzakelijke 4 miljard.
Bovendien schreef Prof. Hansen op 19 februari 2010 naar de gemeente Rotterdam:
“uw gemeente zal in de spitsperioden bij aanleg van de A4 geïsoleerd blijven
naar en vanuit alle richtingen van het autosnelwegnet. Evenals Schiedam,
Vlaardingen, Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Westland en Rijswijk. Dit geldt
voor burgers en bedrijfsleven.” De juistheid van deze visie bevestigde
Rijkswaterstaat op 8 februari 2010 tijdens de inloopavond over de A4 in
Schipluiden. Het wordt tijd dat de pro-A4 lobby gaat pleiten voor een andere en
betere aanpak.

Directeur Transportbedrijf Post Kogeko, Maasdijk

Reageer op dit artikel