Building Heroes

Building Heroes bemiddelt professionals in de bouw, vastgoed en infra, van starter tot directeur. Maar wie het jonge bedrijf alleen een bemiddelaar noemt, doet het echt tekort. Na een bemiddeling houdt Building Heroes namelijk scherp oog voor verdere ontwikkeling van de professionals, met de nadruk op persoonlijke vaardigheden. “Die zijn onmisbaar, maar leren ze in de praktijk nauwelijks.”

Werken bij Building Heroes

“Wij werken voor de crème de la crème van bouwend Nederland,” zo valt Willem Molengraaf, Managing Partner van Building Heroes, meteen met de deur in huis. Hij doelt daarbij enerzijds op het imposante klantenbestand van het jonge bedrijf, dat vanaf 1 september 2017 bestaat. “Building Heroes is ontstaan uit een samenvoeging van meussenvanralen, Pearlz en Bemiddeling. Building Heroes heeft toonaangevende klanten aan zich kunnen binden, zoals Van Wijnen, de TBI groep, ASVB bedrijven, maar ook Van Gelder en andere toonaangevende MKB ondernemingen.” Anderzijds heeft Molengraaf het over een bewuste keuze van Building Heroes. “Wij bekennen eerlijk kleur richting onze klanten, we werken namelijk niet voor de hele markt, maar hebben een hele specifieke klantfocus. We werken graag met bouwers die willen investeren in mensen en in innovatie, die gericht isop gelijkwaardige samenwerking. We zijn zeer kritisch met welke bedrijven we wel en niet willen samenwerken en verkopen dus ook regelmatig ‘nee’.”

Werken bij Building Heroes

Bemiddeling én ontwikkeling
Molengraaf: “Wij als oprichters zijn zelf ook actief in de markt, met name in de bemiddeling van management en directie functies. Ook dat is een bewuste keuze, zo houden we dagelijks contact met de markt en kunnen we tijdig inspelen op nieuwe trends en behoeften. We kennen onze klanten door en door en kunnen daardoor beter adviseren richting de professionals.”

Werkterrein: bouw, vastgoed en infra, zowel midden als hoger kader
Molengraaf benadrukt dat Building Heroes geen standaard detacherings- of werving&selectie-bureau is. “We zijn een platform voor professionals in de bouw en infra dat zich richt op bemiddeling én ontwikkeling. Dus nadat de kandidaat is gestart laten we iemand niet aan zijn lot over, maar juist dan voelen we ons verantwoordelijk voor verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daarom vind ik dat detacheren ook zo’n nare bijsmaak heeft. Traditionele detacheerders plaatsen iemand bij een klant, komen een keer langs met taart en that’s it. Wij willen ons juist richten op de lange termijn, op de ambities en persoonlijke groei van onze professionals en daar investeren we ook in. De opdrachtgevers profiteren daar uiteraard ook van. Wij vinden wederkerigheid belangrijk.”

Werken bij Building Heroes

Persoonlijke vaardigheden
De grote drijfveer van Building Heroes is het verder ontwikkelen van mensen. Dat geven ze onder andere concreet vorm met de Construction University. Molengraaf: “Dat is ons eigen ontwikkelingsprogramma. We merken vaak dat er een gat is tussen wat professionals in de schoolbanken hebben geleerd en wat de arbeidsmarkt vraagt. Vandaar dat we voor onze Building Talents, de toptalenten binnen onze groep professionals, een multicompany-traineeship hebben ontwikkeld.” Construction University, Building Talent, multicompany-traineeship, dat klinkt interessant, maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? Molengraaf legt uit: “Een actueel voorbeeld: we hebben momenteel een startende professional, die Bouwkunde aan de TU heeft gestudeerd. We hebben met hem een ontwikkelingsplan gemaakt dat zich over drie jaar uitstrekt. In die drie jaar kijkt hij bij verschillende bedrijven in de keuken en wordt hij intensief gecoacht. Daarnaast volgt hij een uitgebreid ontwikkelprogramma, waarbij meer dan de helft van de tijd wordt geïnvesteerd in attitude en competentieontwikkeling.” Waarom die extra focus op persoonlijke ontwikkeling? Molengraaf: “De echte vakkennis en vaardigheden leren de professionals maar beperkt tijdens hun studie, dit ontwikkelen zij pas in de praktijk. Dit geldt echter niet of nauwelijks voor praktische en onmisbare soft skills: zelfreflectie, presenteren, samenwerken en onderhandelen. Die persoonlijke vaardigheden leren ze bij ons, en daardoor maken we onze professionals nóg beter en zullen ze sneller stappen maken dan hun leeftijdsgenoten. Daarnaast brengen wij onze Building Talents essentiële kennis bij op innovatie thema’s zoals tendermanagement, BIM, integraal projectmanagement en circulair bouwen.”

“Wij voegen waarde toe aan organisatie en individu door veel te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van de professionals’’

Werken bij Building Heroes