partner nieuws

De menselijke maat in bouwen is van onschatbare waarde voor onze branche

bouwbreed 1557

Vink Bouw: ze brengen enthousiaste partijen samen om gezamenlijk van niets iets te maken. Daarbij hanteren ze een benadering die uniek mag worden genoemd in de bouw. “We kijken niet naar wat het is, maar naar wat het zou kunnen worden. Dat geldt voor onze projecten, onze organisatie en niet in de laatste plaats voor de samenwerking die we zoeken met onze partners.”

De menselijke maat in bouwen is van onschatbare waarde voor onze branche

Aan het woord is Rob de Kuiper, directeur van het Nieuwkoopse bedrijf. Onlangs werkten ze met prefab producent Bestcon aan een bijzonder re-montabel project. Ik ontmoet Rob in Amsterdam, dichtbij project Kavel 20 E in Buiksloterham; het project dat Vink Bouw samen met Bestcon realiseerde.

Rob de Kuiper stapte in 2004 in bij Vink Bouw en trad direct daarna toe tot de directie van de onderneming. Het verloop van zijn carrière bij middelgrote en grote bouwbedrijven als HBG zorgde ervoor dat de Rob, zoals hij het zelf aangeeft, wist wat hij wilde en níet wilde. De Kuiper ging voor partnerschappen en samenwerkingen in plaats van acquisitie en aanbestedingen. “In mijn optiek is de wereld van aanbestedingen synoniem aan de afrekencultuur en chronisch wantrouwen. Ik vind dat daar een behoorlijke negativiteit van afstraalt. En dat lijkt me nou net iets wat je niet wilt wanneer je gezamenlijk een project wilt realiseren.”

Samenwerken en oog voor de mens

Vink Bouw groeide tijdens de crisis (of de tijd van veranderende marktomstandigheden zoals Rob de Kuiper het zelf liever omschrijft) gestaag door. De onderneming toonde durf en lef en ging op zoek naar partners die samen met Vink Bouw wilden ontwikkelen. “De projectgrootte werd in die tijd beduidend kleiner en we realiseerden successen door samenwerkingen in zogenoemde CPO’s; Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Een bijzonder samenwerkingsverband tussen architect, bouwer en eindgebruiker van een project.”

Dat dit een andere manier van werken vraagt, beaamt de sympathieke directeur. “Een project realiseren in CPO- verband vraagt nog meer focus op de klant. Omdat je als bouwer direct in verbinding staat met particulieren (lees: de eindgebruiker van het gebouw) komt de menselijke factor veel meer naar voren. Je verdiept je als bouwend ontwikkelaar meer in de wensen van de bewoners en de details van een project. Dat vraagt over en weer vertrouwen. Dit heeft uiteindelijk het fundament gevormd voor de manier waarop we bij Vink Bouw het liefste werken; op basis van openheid en wederzijds vertrouwen samen een succesvol project neerzetten. De menselijke maat noem ik dat.”

Duurzaamheid

In het Amsterdamse Buiksloterham realiseerde Vink Bouw inmiddels meerdere projecten met een duurzaam karakter. Voor Buiksloterham kavel 20 E werd de samenwerking gezocht met de Brabantse betonproducent Bestcon. Bij dit project (8 appartementen, 3 grondgebonden woningen en 1 atelier) werden vanuit de gemeente Amsterdam eisen gesteld aan circulariteit. Rob de Kuiper: “We hebben samen met de architect gekozen voor re-montabel bouwen. Voor de betonproducent betekende dit dat de elementen die zij moesten produceren geheel demontabel moesten zijn. Bestcon heeft dit weten te realiseren. Zij dachten mee met ons en toonden lef en durf om na te denken over hoe het anders kon in dit project. Een mooie eerste samenwerking en zeker niet de laatste.”

Bestcon 60

*De Bestcon60 vloer is door Bestcon ontwikkeld voor de hoogbouw, voor appartementen en utiliteit. De vloer is de oplossing voor veel constructieve, bouwfysische en installatietechnische problemen en biedt volledige vrijheid voor het aanbrengen van installatie-voorzieningen in de vullaag, zonder onderbreking voor onderstempeling en storten van beton (red).

“Iedereen weet dat we een tekort aan grondstoffen gaan krijgen en dat we moeten blijven innoveren als we de continuïteit willen behouden in onze branche. Circulariteit is een voorbeeld van zo’n innovatie. We moeten daarnaast met elkaar blijven nadenken over hoe het steeds weer beter kan. Dat kan alleen maar wanneer je met elkaar als samenwerkende partijen professioneel gaat samenwerken en je verdiept in mogelijkheden, wensen, willen en kunnen. Ik zeg het nog maar een keer; de menselijke maat is van groot belang voor de continuïteit van onze branche. Bij Bestcon herken ik deze insteek. Het is prettig samenwerken wanneer je in basis dezelfde principes hanteert. Ook zij gaan uit van hoe mooi en goed iets kan worden en kijken niet alleen maar naar wat het is.”

De Kuiper neemt een slok van zijn capuccino en gaat dan verder. “De inzet van de Bestcon60 vloer binnen de grondgebonden woningbouw is ook een prachtig voorbeeld*. De vloer is dermate innovatief dat wij dachten: waarom niet in de grondgebonden woningbouw? Dat gaan we nu toepassen bij project Buyten Wonen de Windhaak in Nieuwkoop. We weten wat de vloer betekent voor de hoogbouw en we denken dat het iets heel moois kan worden voor de grondgebonden woningbouw. En als we die mogelijkheden zien, dan gaan we er dus voor!”, aldus een enthousiaste Rob de Kuiper.

 

Tekst: Cick Geers | mrs.friday 

Dit artikel is gesponsord door Bestcon

Reageer op dit artikel