partner nieuws

Meer duurzame daken dankzij DAKMERK

bouwbreed 679

Meer duurzame daken dankzij DAKMERK
De enorme groei van het aantal multifunctionele daken, is een van de mooie zaken die 2018 heeft voortgebracht.

De tijd dat een dak alleen een beschermingslaag tegen weersomstandigheden was, ligt ver achter ons. Inmiddels worden de vierkante meters steeds vaker optimaal en duurzaam benut. Het belang van topkwaliteit neemt hierdoor sterk toe. DAKMERK garandeert die met haar keurmerk. Directeur Jeanine van Noordenne: “Je wilt als opdrachtgever immers maximale zekerheid dat het dak waterdicht blijft”.

2018 was een mooi jaar voor de dakenbranche, niet in de laatste plaats door het langdurige schitterende zomerweer. “Hierdoor zijn er in 2018 relatief veel werkbare dagen geweest en is er veel productie gedraaid door dakaannemers”, zegt Jeanine van Noordenne, directeur van DAKMERK. Een goed jaar voor de sector betekent automatisch een goed jaar voor DAKMERK, omdat een groot deel van de markt door DAKMERK is gecertificeerd. Voor wie DAKMERK niet kent: het is hét erkende Nederlandse kwaliteitskeurmerk voor bitumineuze en kunststof daken. Van Noordenne: “Ons keurmerk heeft strenge toelatingseisen voor de dak- aannemers, zoals onder andere het BRL 4702 certificaat, VCA, aantoonbare vakkennis, financiële eisen et cetera. Bij elk project wordt vooraf de constructie getoetst en gekeurd. Zijn bijvoorbeeld wel KOMO-gecertificeerde materialen gebruikt? Tijdens de uitvoering worden daarnaast onaangekondigd controles uitgevoerd door onafhankelijke inspecteurs.”

Garantie op waterdichtheid

Op die manier heeft elke opdrachtgever bij een dakaannemer met een DAKMERK keurmerk maximale zekerheid over de kwaliteit. “Stuk voor stuk zijn het zeer deskundige dakaannemers. Daarbij komt dat de stichting Waarborgfonds DAKMERK is gekoppeld aan het kwalititeitskeurmerk DAKMERK. Concreet houdt dit in dat opdrachtgevers een garantie krijgen op 10 jaar 100 procent waterdichtheid. Eventuele lekkage wordt gratis verholpen door de dakaannemer, waarbij de garantie is geborgd door dit Waarborgfonds. In het onverhoopte geval dat de dakaannemer failliet zou gaan, zorgt het Waarborgfonds ervoor dat de garantie gehandhaafd blijft”, vertelt Van Noordenne. “Bij multifunctionele daken hebben we zelfs een speciale DAKMERK MULTI-garantie. Dit houdt in dat bij problemen met de waterdichtheid ook de kosten van het verwijderen en weer terugplaatsen van de multifunctionele laag zijn verzekerd.”

Een duurzame daktuin

Het woord is gevallen: multifunctionele daken. Want volgens Van Noordenne is dat een van de mooie zaken die 2018 heeft voortgebracht, de enorme groei van het aantal multifunctionele daken. “Daarbij moet je denken aan platte daken waarop iets functioneels is geplaatst, zoals zonnepanelen of een daktuin. In 2017 zagen we met name een flinke stijging van het aantal zonnepanelen, in 2018 was vooral de daktuin favoriet.” Van Noordenne vindt de toename van het aantal multifunctionele daken vooral goed nieuws vanwege het duurzaamheidsaspect. “Nederland is een dichtbevolkt land. Het slim benutten van het vele aantal vierkante kilometers aan dak is dan ook noodzakelijk. Het plaatsen van zonnepanelen en daktuinen past helemaal in de trend van verduurzaming. Wat mij betreft goed nieuws, want een daktuin is goed voor mens en milieu. Denk alleen maar aan de biodiversiteit die toeneemt door het plaatsen van zo’n daktuin. Bijensterfte bijvoorbeeld is tegenwoordig een groot probleem. Een daktuin levert een bijdrage aan het voorkomen daarvan. Kortom, een dak kan uiteindelijk meehelpen bij het halen van allerlei duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen.”

Verdere groei in 2019

Een dak is dus niet alleen maar een goede bescherming tegen weer en wind, maar de oppervlakte kan voor veel meer worden benut, zoals de genoemde daktuin. “Maar er zijn meer duurzame functies van een dak,” aldus Van Noordenne, “zoals goede isolatie. Vergeet daarnaast de waterberging niet. Tegenwoordig zijn er veel problemen met de piekbelasting. Riolen kunnen plotselinge grote waterhoeveelheden niet of nauwelijks aan. Het is echter mogelijk om water te bufferen op het dak en vertraagd af te voeren via de afvoerleidingen.”

Kwaliteit vasthouden

De mogelijkheden van een dak zijn talrijk en Van Noordenne noemt het een mooie ontwikkeling dat de branche daaraan kan bijdragen. Wel wijst ze op het belang van een erkende dak­aannemer. “Een set zonnepanelen of een daktuin is mooi, maar je wilt als opdrachtgever maximale zekerheid dat het dak waterdicht blijft én dat de constructie berekend is op zo’n multifunctionele laag.” Het belang van het DAKMERK keurmerk is overduidelijk en DAKMERK ziet 2019 dan ook vol verwachting tegemoet. Van Noordenne: “Het wordt komend jaar een uitdaging om de kwaliteit in de bouw vast te houden. De druk op de sector wordt door de toenemende vraag en het krimpende personeelsaanbod groter en groter. Juist dan is het belangrijk om te kiezen voor aantoonbare, gecontroleerde en geborgde kwaliteit. Die zekerheid, daar staat het kwaliteitskeurmerk van DAKMERK voor. Ook 2019 zal weer een jaar van groei worden. Groei voor de bouw in het algemeen en voor de dakenbranche en het aandeel multifunctionele daken in het bijzonder.”

Jeanine van NoordenneDAKMERK

Functie: directeur van DAKMERK

Leeftijd: 47

Persoonlijke wens voor 2019?
“Een in alle opzichten gezond en voorspoedig nieuwjaar”

Dakmerk logo

Ga naar de website van DAKMERK voor een overzicht van alle gecertificeerde dakaannemers.

Reageer op dit artikel