partner nieuws

Watermist als brandbeveiliging in de gezondheidszorg

bouwbreed 930

Kwetsbare mensen zijn voor hun veiligheid grotendeels of geheel afhankelijk van anderen. Als Gezondheidzorginstelling is een vergaande zorgplicht om deze mensen, die binnen de onderzoeks- en verpleegafdelingen verblijven, hun gezondheid en veiligheid te waarborgen. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar op het gebied van brandveiligheid zoals branddetectie en brandbeheersingssystemen. De laatste jaren vinden watermistsystemen steeds meer hun weg als brandbeveiligingssysteem.

Watermist als brandbeveiliging in de gezondheidszorg

Watermist wordt gevormd door water onder hoge druk, tot wel circa 140 bar (hoge druk watermistsysteem) te vernevelen via nozzles. Doordat de microdruppels langzamer dalen dan de grote druppels van sprinklersystemen, ontstaat een ruimte vullend effect, waarbij alle hoeken in een ruimte kunnen worden bereikt. Het vormt een deken van verneveld water of te wel watermist. Hierdoor hebben obstructies minder invloed op de goede werking.

De micro druppels hebben ten opzichte van de conventionele sprinklersystemen een tot wel 400 maal grotere reactieoppervlak. Hierdoor is het koelend vermogen (per liter water) van watermist hoger dan dat van sprinkler. Ook zorgt de brand voor een aanzuigende werking op de omgevingslucht waardoor de microdruppeltjes de brand worden ingezogen waar het vervolgens direct verdampt. Op dat moment is het koelend effect het grootst. Tevens wordt door dit verdampingsproces het volume tot wel 1800 keer groter met als gevolg dat de zuurstof van de brandhaard wordt verdrongen.

Normec watermist

Zorginstellingen hebben de plicht om de veiligheid van de patiënten te waarborgen.

Voordelen van watermist

Bijkomend voordeel is verder dat Hogedruk Watermistsystemen werken met minder sproeikoppen (16 tot 25 vierkante meter vloeroppervlak) in vergelijking met een conventionele sprinkler met 9 tot 12 vierkante meter vloeroppervlak, (extended coverage sprinklers buiten beschouwing gelaten). Ook worden ten opzichte van sprinklersystemen dunnere voedingsleidingen toegepast (RVS- buisdiameters van 12 tot maximaal 54 millimeter).

Doordat de watermistsystemen weinig ruimte vragen, is het ook een interessant alternatief om deze toe te passen in bestaande gebouwen. Bijvoorbeeld wanneer de ruimte boven plafonds beperkt is, of bij het beveiligen van panden/objecten met monumentale waarden of wanneer grote leidingdiameters (sprinklerinstallatie) om een andere reden ongewenst is.

In sommige gevallen kan het Watermistsysteem zelfs zonder waterreservoir en volstaat aansluiting op de reguliere waterleiding met een hogedrukpompunit met breektank, die de druk opvoert (circa 140 bar). In andere gevallen zal een waterreservoir met geringe inhoud (bijvoorbeeld 10 kubieke meter) moeten worden geplaatst.

Er zijn echter ook beperkingen aan het gebruik van watermistsystemen zoals onder andere ruimten met grote hoogte (> 8 meter) of hoge opslag van goederen. Ook ruimtes met hoge luchtsnelheden kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van watermistsystemen. Hierin wordt veel research en onderzoek gedaan door de watermistleveranciers zodat in de toekomst de toepasbaarheid van watermistsystemen mogelijk nog groter wordt.

De rol van Normec Fire Safety & Security

Wat de voordelen van een watermistsysteem dan ook zijn, alles valt of staat bij de goede werking daarvan. Als er brand uitbreekt is het van levensbelang dat een brandbeveiligingsinstallatie goed functioneert. Daartoe dienen de installaties periodiek te worden onderhouden. Daarnaast geeft een inspectie uitgevoerd door Normec een stuk zekerheid dat de installatie doet wat die moet doen.

Watermistsystemen worden op basis van Het CCV inspectieschema geïnspecteerd. Door middel van deze inspecties wordt beoordeeld of aan de vastgestelde doelstelling voor watermistsystemen wordt voldaan.

Indien er met de inspectie doeltreffendheid op basis van deze doelstelling kan worden vastgesteld, zal er door  Normec een inspectiecertificaat op het Watermistsysteem worden afgegeven. Daarmee is dit weer een zorg minder.

Interesse gewekt?

De missie van Normec Fire Safety & Security (FSS) is om Nederland optimaal brandveilig te maken. Het belang hiervan kunnen we niet genoeg benadrukken. Als u meer wilt weten over onze inspecties infomeren we u daar geheel vrijblijvend met plezier over. Neem hiervoor contact met ons op via info-fss@normec.nl of telefonisch 076-578 09 49 of bezoek onze website.

Reageer op dit artikel