partner nieuws

Een bouwkundige brandveiligheidsinspectie? Jazeker!

bouwbreed 1059

Normec FSS krijgt regelmatig de vraag uit de bouwsector of van eigenaren, gebruikers en/of beheerders van gebouwen waarom een bouwkundige brandveiligheidsinspectie nog nodig is, als alle brandveiligheidsinstallaties in het gebouw al aantoonbaar op orde zijn. Wij begrijpen de vraag. Toch kan de schade bij brand aanzienlijk zijn, wanneer de installaties niet optimaal (kunnen) werken vanwege bouwkundige oorzaken. Normec Fire Safety & Security legt uit waarom.

Een bouwkundige brandveiligheidsinspectie? Jazeker!

Waar gaat het vaak mis?

Tijdens onze reguliere (installatietechnische) inspecties van brandbeveiligingssystemen treffen wij geregeld situaties aan die, ondanks een optimale werking van de aanwezige brandveiligheidsinstallaties, potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Voorbeelden van factoren die een negatieve invloed hebben op de bouwkundige brandveiligheid zijn: (kleine) gebouwaanpassingen waardoor de brandcompartimentering verslechtert, het ontstaan van valse trekkanalen door beplating, ontbreken of onjuiste plaatsing van brandwerend glas, onjuiste brandwerende afdichting van doorvoeren, gebouwfunctie in relatie tot het feitelijke gebruik.

Bovenstaande opsomming is zeker niet uitputtend maar geeft wel een indicatie van de hoeveelheid factoren die invloed hebben op de brandveiligheid. Bouwkundige brandveiligheid is een complexe materie die vraagt om voldoende en gedegen kennis hiervan. Aanvullende bouwkundige brandveiligheidsinspecties door deskundige inspecteurs zijn daarom zeker geen overbodige luxe.

Wat doen wij tijdens een bouwkundige brandveiligheidsinspectie?

Voor het uitvoeren van een bouwkundige brandveiligheidsinspectie inspecteren wij op basis van het Bouwbesluit en het VIVB inspectieschema Bouwkundige brandveiligheid. Hierbij wordt als eerste de brandcompartimentering en de sterkte bij brand beoordeeld. Wij kijken daarbij of alle vereiste documenten en certificaten aanwezig zijn. Daarnaast wordt door ons bekeken of er brandgevaarlijke situaties kunnen ontstaan, of een tijdige ontvluchting onder alle omstandigheden gegarandeerd is, of de brandweer in het geval van brand het gebouw zonder problemen kan betreden en of de aanwezige blusvoorzieningen bereikbaar zijn. Van deze inspectie ontvangt u een uitgebreide rapportage met daarin duidelijk vermeld op welke punten het gebouw nog niet voldoet aan het Bouwbesluit.

Waarom een bouwkundige brandveiligheidsinspectie door Normec FSS?

Normec FSS is een type A geaccrediteerde inspectie-instelling. Dit impliceert dat wij periodiek worden geauditeerd door de Raad voor Accreditatie op onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid alsmede op onze interne processen. Daar zijn wij blij mee, want het houdt ons scherp en zorgt voor een continue verbetering van onze dienstverlening. Ons kwaliteitssysteem is opgezet volgens de strengste eisen. Onze inspecteurs zijn van alle wet- en regelgeving op de hoogte en volgen continue bijscholing. Voor een bouwkundige brandveiligheidsinspectie kan nu nog geen accreditatie worden verkregen, zodra dit wel mogelijk is, zal Normec FSS ook deze inspecties onder accreditatie gaan uitvoeren. Omdat al onze systemen en inspecteurs voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden, profiteert u daarvan als u bij ons een bouwkundige brandveiligheidsinspectie afneemt.

Interesse gewekt?

De missie van Normec Fire Safety & Security (FSS) is om Nederland optimaal brandveilig te maken. Het belang hiervan kunnen we niet genoeg benadrukken. Als u meer wilt weten over onze bouwkundige brandveiligheidsinspecties infomeren we u daar geheel vrijblijvend met plezier over. Neem hiervoor contact met ons op via info-fss@normec.nl of telefonisch 076-578 09 49. Bezoek ook onze website.

 

Reageer op dit artikel