partner nieuws

Dakmeesters garanderen langdurige kwaliteit hellend dak

bouwbreed 596

In Stein werkt Dakmeester Pex Dakbedekkingen in opdracht van Maaskant Wonen aan de renovatie van 98 huurwoningen. Na afloop ontvangt de woningstichting ‘de Daksysteemgarantie PLUS’ garantie, die minimaal vijftien jaar zekerheid geeft over de kwaliteit van het geleverde werk. “Een dak zonder zorgen, dat is wat we als branche willen en kunnen bieden”, aldus Richard Pex.

Dakmeesters garanderen langdurige kwaliteit hellend dak

Het bedrijf uit Echt voert het project in Stein samen met enkele gespecialiseerde bouwpartners uit. De bedrijven verwijderen asbest, plaatsen volledig geïsoleerde daken en nieuwe goten, vervangen waar nodig de isolatie in de gevels en voorzien de kozijnen van dubbel glas. De woningen krijgen ook nagelnieuwe zonnepanelen en moderne cv-ketels.
Dave Janssen, projectleider bij Maaskant Wonen, is zeer te spreken over de samenwerking. “Het bedrijf weet gewoon goed waar ze mee bezig zijn. Het is feitelijk een complete ontzorging voor onze organisatie. Dakmeester Pex Dakbedekkingen voert niet alleen de werkzaamheden uit, maar doet ook de woningopnames, maakt een risico-inventarisatie, stelt het veiligheids- en gezondheidsplan op en verzorgt de communicatie met de bewoners. In de toekomst zullen we de projecten vaker op deze manier aanpakken. De komende jaren gaat bij Maaskant een aantal collega’s met pensioen, dus we zijn van plan om met een kleiner team meer te gaan outsourcen. Het is prettig dat de aannemer een groot deel van de taken op zich neemt en ook nog eens extra garantie geeft op de materialen en het werk.”

Materiaal en arbeid
Richard Pex, eigenaar van Pex Dakbedekkingen, zal na afloop van het werk de garanties officieel aan Janssen overhandigen in de vorm van certificaten en garantieverklaringen. Maaskant Wonen krijgt ook de beschikking over het digitale ‘dakdossier’, dat tijdens het werk door de projectleider en dakdekkers is bijgehouden. Het dossier is niet alleen een manier om het bouwproces en de kwaliteit te beheersen. Het is ook het belangrijkste criterium voor het afgeven van de garantie. Naast één of meer fysieke inspecties op het bouwwerk wordt elk afgerond dossier nauwgezet gecontroleerd door SKG-IKOB Certificatie, de onafhankelijke Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector.

Pex benadrukt dat het bij de garantie niet alleen om de materialen gaat, maar ook om de uitvoering. “Op veel bouwproducten zit standaard een garantie, op dakpannen bijvoorbeeld dertig jaar. Maar als je ze er scheef op legt, heb je alsnog lekkage. Is er sprake van kieren langs een dakraam, dan gaat de warmte gemakkelijk de woning uit. De aanwezigheid van kieren meten we met infrarood. Diezelfde methode passen we toe om de luchtdichtheid van het dak te meten. Heb je alles goed voor elkaar, dan zijn dit de kenmerken die de isolatiewaarde van het dak in sterke mate vergroten.”

En dat is nu precies waar het Maaskant Wonen om te doen is. “We willen al onze woningen de komende jaren opwaarderen naar een gemiddeld energielabel B”, zegt Janssen, die aangeeft dat Maaskant Wonen net als veel andere woningcorporaties en -stichtingen het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’ heeft ondertekend. “Inmiddels hebben we 80 procent van de huurders van de renovatieprojecten bereid gevonden om op zonne-energie over te gaan en de gehele woning van dubbele beglazing te laten voorzien. De woningen van huurders die niet willen meedoen, worden gerenoveerd als er een wisseling van bewoners plaatsvindt. We vragen een extra bijdrage via de servicekosten of de huur, maar dat bedrag is nooit meer dan de helft van de verwachte besparing op de energienota. Door dit financiële voordeel is het voor huurders aantrekkelijk om mee te doen. Zij krijgen bovendien een beter leefklimaat in hun woning en de geïsoleerde woningen dragen ook bij aan een beter milieu. En dat is waar het vooral om moet gaan.”

Ondersteuning
Het is natuurlijk niet niks, vijftien jaar garantie. Maar initiatiefnemer Stichting Dakmeester vindt zo’n periode heel normaal. De bedrijven die bij de stichting zijn aangesloten en zich officieel Dakmeester mogen noemen, zijn namelijk allen KOMO-proces gecertificeerd en werken volgens de richtlijnen vastgelegd in de BRL 1513. Werknemers hebben de VCA-opleiding en de opleiding ‘Dakdekken hellende daken – pannen’ met goed gevolg doorlopen. De stichting ondersteunt, in samenwerking met haar garantiepartners/industrieën, de Dakmeesters met seminars, cursussen, voorlichting over nieuwe materialen en technieken en met een netwerk van deskundigen. Door de samenwerking met een Dakmeester en daar bovenop de zeer ruime garantie, krijgt de klant een kwalitatief hoogstaand dak en de zekerheid dat eventuele gebreken snel worden hersteld.

Nauwe samenwerking
In Stichting Dakmeester participeren niet alleen gekwalificeerde dakdekkers, maar ook haar belangrijke garantiepartners, de producenten Monier, Unilin en Velux. Pex vindt die samenwerking heel belangrijk. Hij is met zijn bedrijf vanaf de oprichting lid van Stichting Dakmeester. “Binnen de stichting kijken we in werkgroepen hoe we de opleidingen kunnen verbeteren en de branche aantrekkelijk kunnen maken voor jong personeel. Met de fabrikanten onderzoeken we hoe de materialen nog beter kunnen aansluiten op de praktijk. Als bedrijf, maar ook als lid van de stichting, zijn we voortdurend bezig om de kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen. Een dak zonder zorgen, dat is wat we als branche willen en kunnen bieden.”

Reageer op dit artikel