partner nieuws

Richtlijn Torenkranen officieel gelanceerd

bouwbreed 14

De richtlijn geeft de stand van de wetenschap weer en krijgt vorm in de website www.richtlijntorenkranen.nl die via PC, tablet én mobiele telefoon toegankelijk is. Door de digitale uitvoering kan de richtlijn op eenvoudige en snelle manier up to date worden gehouden. Via de site kan ook commentaar kenbaar worden gemaakt en kunnen vragen worden […]

Richtlijn Torenkranen officieel gelanceerd

De richtlijn geeft de stand van de wetenschap weer en krijgt vorm in de website www.richtlijntorenkranen.nl die via PC, tablet én mobiele telefoon toegankelijk is.

Door de digitale uitvoering kan de richtlijn op eenvoudige en snelle manier up to date worden gehouden. Via de site kan ook commentaar kenbaar worden gemaakt en kunnen vragen worden gesteld. Bij actualisering van de website kan een commissie van deskundigen daarmee rekening houden.

Grote risico’s verbonden aan gebruik torenkranen

Dagelijks wordt op grote schaal gebruik gemaakt van torenkranen. Daaraan kunnen grote risico’s verbonden zijn. Dat geldt voor alle partijen in de keten die met torenkranen te maken hebben. Dat varieert van vergunningverstrekker, via opdrachtgever, constructeur en  leverancier tot en met gebruiker. Zij worden stuk voor stuk aangesproken op hun verantwoordelijkheid, zo blijkt uit de rapporten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Belangrijke lacune bij ontwerp, bouw en overdracht

De rapporten maakten duidelijk dat er een belangrijke lacune is tussen de controle op het ontwerp en de bouw van machines, zoals torenkranen. Daarnaast is gebleken dat ook bij de overdracht door de fabrikant van een torenkraan vanuit de nieuwbouwfase (het Machinerichtlijn-traject) naar de gebruiksfase (Arbobesluit) geen (verplichte) controle plaatsvindt.
Dit vormde voor Bouwend Nederland aanleiding om voor de gebruikers van torenkranen een richtlijn op stellen waarin alle aspecten rond de veilige inzet van torenkranen helder bijeen zijn gebracht. De Richtlijn is daarnaast bedoeld voor alle partijen die te maken hebben met het toezicht op het gebruik van torenkranen, zoals overheden en lokale instanties.

Reageer op dit artikel