partner nieuws

Modelovereenkomst leidt tot onzekerheid, niet tot eenvoud

bouwbreed 2

Met standaard modelovereenkomsten wil de belastingdienst de beoordeling van de arbeidsrelatie eenvoudig kunnen toetsen. Maar in onze praktijk zien wij die eenvoudigheid niet terug. We zien juist veel onzekerheden en onduidelijkheden bij zowel de zzp’ers als de opdrachtgevers die hen zouden willen inhuren. Bij Continu zijn we dan ook al ruime tijd geleden een traject […]

Modelovereenkomst leidt tot onzekerheid, niet tot eenvoud

Met standaard modelovereenkomsten wil de belastingdienst de beoordeling van de arbeidsrelatie eenvoudig kunnen toetsen. Maar in onze praktijk zien wij die eenvoudigheid niet terug. We zien juist veel onzekerheden en onduidelijkheden bij zowel de zzp’ers als de opdrachtgevers die hen zouden willen inhuren.

Bij Continu zijn we dan ook al ruime tijd geleden een traject gestart met een projectgroep. Met de hulp van een advocaat zijn we de modelovereenkomsten gaan toetsen aan de praktijk, om te onderzoeken hoe we voor onze branche de suggestie van schijnarbeidsrelaties tot een minimum kunnen beperken – het liefst tot nul. Maar niemand kan de absolute zekerheid en bevestiging geven op basis van de informatie die nu over de DBA en met de standaard modelovereenkomsten beschikbaar is.

De onzekerheid van onze opdrachtgevers en de zelfstandige professionals met wie wij samenwerken, voelen we bij Continu ook. Toch proberen we een baken te zijn in de ruwe zee die door de inwerkingtreding van de Wet DBA is ontstaan. We werken met checklists – voor zowel onze opdrachtgevers als de zelfstandigen – en willen aan de hand daarvan onze advisering scherper krijgen.

De manier waarop we met deze situatie moeten omgaan, is deels ook een kwestie van (gezamenlijk) voortschrijdend inzicht. Zo wordt met de nieuwe wet strikter gecontroleerd hoe de gezagsverhoudingen liggen. Een opdrachtgever en/of intermediair moet er bijvoorbeeld strikter op toezien dat de zzp’er geheel zelfstandig zijn werkzaamheden uitvoert.  Daarom is het belangrijk dat er tussen alle partijen – de opdrachtgever, Continu als intermediair én de zelfstandige – vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt.  Gezamenlijk kan een modelovereenkomst worden opgesteld en ondertekend, waarmee het helder is op welke manier de werkzaamheden worden uitgevoerd. Continu wil zich hierbij vooral opstellen als een goede adviseur, die op basis van persoonlijke gesprekken voorstellen kan doen voor nieuwe afspraken tussen opdrachtgever en zzp’er, binnen de kaders van zelfstandigheid zoals die door de Wet DBA worden nagestreefd. Daarmee reduceren we de onzekerheden voor betrokken partijen tot een minimum.

Marleen van den Heuvel, teamcoördinator administratie bij Continu, intermediair voor bouw en industrie

Reageer op dit artikel