partner nieuws

De OASE

bouwbreed 27

O verlijden A rbeidsongeschikt S toppen E chtscheiding Kijkende naar dit overzicht is er een serieuze kans dat u als ondernemer ook met een OASE te maken krijgt. Even wat (nare) feiten ; één op de zes  personen van rond de veertig jaar wordt geen 65 jaar ; één op de drie komt in een […]

De OASE

O verlijden

A rbeidsongeschikt

S toppen

E chtscheiding

Kijkende naar dit overzicht is er een serieuze kans dat u als ondernemer ook met een OASE te maken krijgt. Even wat (nare) feiten ; één op de zes  personen van rond de veertig jaar wordt geen 65 jaar ; één op de drie komt in een echtscheiding. Laatst was ik bij een bedrijf met drie broers als eigenaar en gaf ‘ludiek’ aan dat ze voor 100% zeker met een OASE te maken kregen. Veel ondernemers stoppen ook voor hun 65e jaar. Kortom ga er maar van uit dat u als ondernemer in een OASE beland.

Wat me opvalt wanneer ik als adviseur betrokken wordt bij een OASE-probleem. De KWW managementtechniek wordt vaak gehanteerd. Voor de goede orde KWW staat voor “Kiekn Wat ‘t Wördt”. Zelf schat ik dat meer dan 50% van de bedrijven in het mkb dit slecht geregeld hebben.

Hierbij mijn advies. Neem op het juiste moment een glas wijn en zet uw belangrijke zaken eens rustig op een rij of laat eens een bedrijfsrisicoanalyse maken door een buitenstaander met ervaring op dit terrein. Waarom een buitenstaander? Als u deze analyse laat doen door uw accountant en hij komt met voorstellen dan is dit wel rijkelijk laat. Hij had dit zelf al veel eerder moeten doen. Belangrijke vragen zijn o.a. uw fiscale en juridische constructie, pensioenvoorziening, verzekeringen, interne organisatie en  informatie vastlegging in uw bedrijf. Ook de consequenties moeten onderzocht worden als u met dit soort problemen te maken krijgt.

Een bedrijfsrisicoanalyse geeft inzicht of uw bedrijf en of u zelf en uw gezin alles goed geregeld hebben wanneer u in een OASE komt. Wacht niet tot “Kiekn Wat ‘t Wördt”, maar drink een glas wijn. Dit laatste advies is doorgaans ook een gezellige bezigheid.

Richard olde Hartman
Olde Hartman Advies b.v. te Amersfoort.

Reageer op dit artikel