nieuws

Omzet Heijmans daalt door vertraagde projecten; winst stijgt wel

bouwbreed 1286

Omzet Heijmans daalt door vertraagde projecten; winst stijgt wel

Heijmans heeft in de eerste helft van 2019 een stuk beter resultaat geboekt, maar de omzet daalde wel. De daling heeft te maken met een vertraagde start bij enkele binnenstedelijke vastgoedprojecten, verklaart het bouwconcern bij de publicatie van de halfjaarcijfers.

Het bouwbedrijf boekte een omzet van 730 miljoen euro, terwijl in de eerste helft van 2018 nog 780 miljoen werd genoteerd. Dit verlies komt vooral op conto van de vastgoed- en infratak.

Het nettoresultaat verbeterde wel fors, dit kwam uit op 15 miljoen euro, bijna een verdubbeling van de 8 miljoen euro vorig jaar. De onderliggende EBITDA verbeterde ook, van 20 miljoen in 2018 naar 25 miljoen euro.

Woningbouw doet het nog steeds goed

Vooral in woningbouwtak deed Heijmans goede zaken. Daar boekte het bedrijf een omzetgroei van 225 miljoen, terwijl dat in 2018 nog 213 miljoen euro was. In de overkoepelende tak bouw en techniek steeg de omzet naar 390 miljoen euro (eerste helft 2018: 349 miljoen euro). De orderportefeuille bleef volgens Heijmans met 493 miljoen euro (eind 2018 508 miljoen euro) op niveau.

Vastgoed: daling

De omzet in de vastgoedtak daalde wel flink van 245 miljoen naar 206 miljoen euro in de eerste helft van 2019. Deze terugval is volgens Heijmans het gevolg van langere doorlooptijden bij een aantal binnenstedelijke projecten, waardoor de bouw later start en de verwachte omzet op deze projecten later doorkomt.

De onderliggende EBITDA in deze tak bedraagt 11 miljoen euro (eerste halfjaar 2018: 13 miljoen euro), waarmee de marges met 5,3 procent in verhouding tot omzet volgens het bouwbedrijf op peil zijn gebleven. Het aantal verkochte woningen is met 1.061 woningen in het eerste halfjaar van 2019 vergelijkbaar met dezelfde periode van vorig jaar.

Strategie

In de afgelopen maanden zette Heijmans stappen in het operationaliseren van de strategie 2023. Zo wil het bedrijf  vanaf volgend jaar verpakkingen zo veel mogelijk weren en voor verpakkingen die nodig blijven, aanvullende eisen gaan stellen. Vanaf 2021 worden alleen nog maar 100 procent recyclebare/hernieuwbare verpakkingen geaccepteerd. Dit geldt zowel voor bouwprojecten als voor de eigen bedrijfsvoering. Met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) sloot Heijmans een overeenkomst gericht op uitwisseling van kennis op het gebied van data science en het ‘verslimmen’ van de gebouwde omgeving. Daarmee wil Heijmans een impuls geven aan digitalisering en datagedreven diensten. Een voorbeeld is het digitaal monitoren van het schutproces en scheepvaartverkeer bij de Beatrixsluis in Nieuwegein.

Utiliteit: op koers

De utilitaire activiteiten, die vorig jaar voor het eerst weer positieve resultaten boekten, bleven op koers. De orderportefeuille ligt volgens het bouwbedrijf op een goed niveau van 731 miljoen euro eind juni, terwijl dat eind 2018 nog op 694 miljoen euro lag. Een van de meest bekende utilitaire projecten, de nieuwbouw van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) op de Zuidas verloopt voorspoedig.

De infratak bleef daarentegen, ondanks het selectieve aannamebeleid, licht dalen. De omzet bedraagt in het eerste half jaar van 2019 297 miljoen euro, in 2018 was dat nog 312 miljoen euro. Volgens Heijmans werpt het selectieve aannamebeleid toch zijn vruchten af ‘in de vorm van verbeterde marges en een verbeterde balans tussen grote projecten en regionale project, asset management en specialistische activiteiten’. De onderliggende EBITDA steeg wel licht naar 7 miljoen (eerste helft 2018: 6 miljoen euro).

‘We maken van Heijmans een robuuste onderneming’

Ondanks de dalende omzet is CEO Ton Hillen tevreden met het resultaat. “We zijn goed op weg om van Heijmans weer een robuuste onderneming te maken. Op basis van onze gebalanceerde mix van activiteiten die zich volgens verwachting ontwikkelt, zien we de tweede helft van dit jaar met vertrouwen tegemoet.” Voor het volledige resultaat houdt de bouwer wel rekening met een iets lagere omzet en een stijging van het resultaat ten opzichte van 2018.

Reageer op dit artikel