nieuws

‘Ontslag klokkenluider waterschap niet te wijten aan melding misstanden’

bouwbreed 1521

‘Ontslag klokkenluider waterschap niet te wijten aan melding misstanden’

Er is geen relatie tussen de rol van klokkenluider bij een waterschap en zijn ontslag. Dat concludeert het Huis van Klokkenluiders na een slepende procedure. De instantie zet grote vraagtekens bij de werkwijze van het waterschap om zichzelf achteraf vergunningen te verlenen, maar waagt zich niet aan een oordeel daarover.

Het Huis voor Klokkenluiders heeft in het onderzoek na melding van de klokkenluider, geen feiten gevonden die aannemelijk maken dat het melden van een misstand de oorzaak is van het negatieve oordeel over het functioneren van de medewerker.

“De medewerker bij een waterschap die bij zijn werkgever als klokkenluider een vermoeden van een misstand meldde, is niet aantoonbaar als gevolg daarvan ontslagen”, luidt de conclusie van het Huis die de kwestie op verzoek van de medewerker onderzocht. De regeling voor klokkenluiders is in de nasleep van de bouwfraude-affaire met klokkenluiders Ad Bos en Floor Drost opgezet.

Klokkenluider: Tegen de regels

De medewerker van het waterschap stelde in 2010 aan de orde dat het waterschap zichzelf stelselmatig achteraf vergunningen zou verlenen, dus na afloop van de activiteiten waarvoor de vergunningen nodig waren.

Volgens hem was dat in strijd met de regels. De medewerker meldde dit meerdere keren en op verschillende niveaus intern bij zijn werkgever.

Het waterschap vond niet dat er sprake was van een misstand en deelde de interpretatie van de medewerker niet. Eind 2010 vonden er gesprekken plaats over zijn functioneren. Na een traject van coaching, mediation, afspraken over opleidingen en re-integratie na ziekte, leidde dit in 2013 tot het ontslag van de medewerker. De zaak ligt sinds de oprichting in 2016 bij het Huis van de Klokkenluiders.

‘Maatschappelijke misstand’

Het Huis voor Klokkenluiders heeft geen onderzoek gedaan naar de misstanden zelf en velt dan ook geen oordeel over de manier waarop het waterschap vergunningen aan zichzelf verleende, al dan niet achteraf. Wel oordeelt het Huis dat áls die manier van werken tegen de regels zou zijn, er sprake zou zijn van een maatschappelijke misstand.

Reageer op dit artikel