nieuws

Amsterdamse wallen verduurzaamd tot Green Light District

bouwbreed 538

Amsterdamse wallen verduurzaamd tot Green Light District

De historische binnenstad van Amsterdam wordt, als het aan een nieuwe stichting ligt, getransformeerd tot Green Light District. De initiatiefnemers willen niet wachten tot het warmtenetwerk vanaf de rand van de stad naar binnen dringt, maar het dichtbevolkte en drukbezochte gebied nu al transformeren tot duurzaam icoon.

De lancering van de stichting valt samen met de aankoop van een grachtenpand door NV Zeedijk aan de Oudezijds Voorburgwal. NV Zeedijk is een sociale beheerder die al jaren werkt aan verbetering van het leefklimaat van de Amsterdamse wallen. Dat gebeurt onder andere door het opkopen van panden en de beneden verdieping te verhuren aan bedrijven uit andere sectoren dan die waarmee de wallen internationaal beroemd zijn. Organisaties als De Groene Grachten, De gezonde stad, Rooftop Revolution en de TU Delft haakten al snel aan bij Green Light District .

Volgens Janny Alberts, directeur NV Zeedijk blijkt het kersverse platform nu al een vruchtbare voedingsbodem van initiatieven van bewoners, ondernemers en instellingen. Het pand aan de Oudezijds Voorburgwal 136 gaat komende jaren fungeren als duurzame hub.

Onder leiding van hoogleraar Andy van den Dobbelsteen wordt onderzoek gestart naar de kansen voor verduurzaming van de Amsterdamse binnenstad.  Ook worden vijf icoonprojecten opgestart, uiteenlopend van het verduurzamen van een enkel appartement, tot een compleet gebouwenblok. Verder is het de bedoeling dat er een sustatinable shopping street komt, de omgeving wordt vergroend en vele panden worden geholpen om aardgasvrij te worden. Stichting Green Llight District hoopt op een  voorbeeldwerking. Het motto luidt: “Als het hier kan, kan het overal.”

Suze Gehem, directeur van De Groene Grachten, benadrukt dat de stichting het behalen van de klimaatdoelstellingen van de hoofdstad wil versnellen. “We gaan niet wachten tot de warmtenetten via de rand de stad zullen voorzien van warmte. Nee, we beginnen juist met de grootste uitdagingen in de monumentale binnenstad. En dat zonder dat de monumentale waarden en de kwaliteit van de leefomgeving in gevaar te brengen.”

Reageer op dit artikel