nieuws

FNV eist 5 procent meer loon en sneller vast contract voor flexwerkers installatiesector

bouwbreed 1775

FNV eist 5 procent meer loon en sneller vast contract voor flexwerkers installatiesector

Werknemers in de installatiesector moeten een structurele loonsverhoging van 5 procent krijgen. FNV Metaal eist bovendien dat flexwerkers een vast contract krijgen als ze langer dan 9 maanden op een vaste functie werken.

Bij de cao-onderhandelingen in de kleinmetaal, die dinsdag van start zijn gegaan, zal de vakbond ook inzetten op een extra loonsverhoging voor de lage inkomens. “In centen in plaats van procent”, aldus de bond.

FNV Metaal benadrukt in een toelichting op de cao-voorstellen dat het voor de metaal & techniek van groot belang is dat de sector aantrekkelijker wordt voor jongeren. Er moet volgens de bond perspectief zijn op vast werk, met ontwikkelingsmogelijkheden, goede begeleiding en goede arbeidsvoorwaarden.

“Op dit moment is er een tekort aan goed gekwalificeerd technisch personeel, maar krijgen jonge werknemers veel meer flexcontracten en verlaten daardoor voortijdig de sector. Daarom stelt FNV Metaal voor dat flexkrachten een vast contract krijgen, als ze langer dan 9 maanden op een vaste functie werken. En voor het behoud van ervaren vakmensen moeten er in de cao meer concrete maatregelen komen, zodat medewerkers gezond, gemotiveerd en productief hun pensioenleeftijd kunnen halen. Ook moet er blijvend worden geïnvesteerd in leven lang leren en duurzame inzetbaarheid.”

‘Vooruitzichten gunstiger, maar marges staan nog onder druk’

Algemeen directeur Erik van Engelen van Techniek Nederland laat op de site van de brancheorganisatie voor installatiebedrijven weten dat de vooruitzichten in de branche na een aantal moeizame jaren weer wat gunstiger zijn, maar dat de marges nog altijd flink onder druk staan.

“De werkgeverslasten, de kosten van materialen en de tarieven van onderaannemers stijgen en het is voor bedrijven niet makkelijk om die kosten volledig door te berekenen aan hun klanten. Bovendien blijkt uit de meest recente conjunctuurenquête van Techniek Nederland dat de orderportefeuilles weliswaar goed gevuld zijn, maar dat de rek er zo langzamerhand uit is.”

Bij de cao-onderhandelingen gaat het wat hem betreft dan ook vooral om “duurzame groei voor de hele sector”. Van Engelen: “Techniek Nederland wil met de nieuwe cao een stevig fundament leggen onder een toekomst die aantrekkelijker wordt voor werkgevers, werknemers en opdrachtgevers.”

De cao metaal & techniek geldt voor ruim 300.000 medewerkers, werkzaam in onder andere de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid.

Reageer op dit artikel