nieuws

Bouw legt zich neer bij hardnekkig hoge faalkosten: ‘Onbegrijpelijk’

bouwbreed 3823

Bouw legt zich neer bij hardnekkig hoge faalkosten: ‘Onbegrijpelijk’

De faalkosten in de bouw zijn onveranderd hoog. Vier op de tien bedrijven schatten de faalkosten op minimaal 5 procent, heeft ABN AMRO in kaart gebracht. De oorzaak van de miljardenverspilling  is nu vaker gelegen in de hoge tijdsdruk in combinatie met personeelstekort en minder door het prijsduiken of onderschatten van risico’s.

Faalkosten zijn alle extra kosten die worden gemaakt om zaken te herstellen die niet voldoen aan de specificaties of niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. De bouwsector herstelt zich opvallend snel, presteert de laatste jaren goed: het bouwvolume is hoger dan voor de crisis en orderportefeuilles bereiken recordhoogtes.

Vijf aanbevelingen

  1. Goede voorbereiding is het halve werk
  2. Samen kom je verder
  3. Op ervaring kun je bouwen
  4. Innovatie en standaardisatie
  5. Deel kennis met elkaar en leer van fouten

Bron: Verspilde moeite, ABN Amro

De winstmarges van bouwbedrijven blijven echter laag en faalkosten spelen hierbij een belangrijke rol. Faalkosten in de bouw zijn ook hoger dan in andere sectoren. Het rapport ‘Verspilde moeite’ legt de vinger op de zere plek en zoekt de oorzaken in de vele verschillende partijen die betrokken zijn bij de bouw, de scheiding tussen ontwerp, uitvoering en beheer en het feit dat elk project anders is. Geen nieuw geluid, maar er is binnen de sector weinig bereidheid om daarop in te grijpen en de inefficiëntie uit het systeem te halen.

Geaccepteerde inefficiëntie

Opvallend is de hardnekkigheid van de faalkosten, die zowel in een hoog- als laagconjunctuur de bouw parten spelen. Tijdens een laagconjunctuur schrijven bouwbedrijven vaak te laag in op aanbestedingen en accepteren ze teveel risico’s. Hierdoor is het vervolgens moeilijk om binnen budget en planning te werken. In de huidige hoogconjunctuur zijn faalkosten vaak het gevolg van de hoge tijdsdruk, de schaarste aan materieel en vooral het tekort aan gekwalificeerd personeel. Bovendien geeft de laagste prijs bij veel aanbestedingen nog steeds de doorslag.

Faalkosten lijken dus een bijna geaccepteerde inefficiëntie in de bouwsector: 90 procent van de bouwbedrijven is zich bewust van de faalkosten in hun bedrijf. Gezien de omvang hiervan is het echter opvallend dat ruim een kwart van de 150 ondervraagde bouwers aangeeft dat het terugdringen van faalkosten geen prioriteit heeft binnen hun bedrijf.

Lerend vermogen ver te zoeken

De bank vindt het onbegrijpelijk dat de sector zoveel geld door de handen laat glippen. Bijna alle faalkosten zijn terug te voeren op miscommunicatie en gebrekkige samenwerking.

Het lerend vermogen is ver te zoeken. In een sector waarbij zoveel partijen één product maken, is goede samenwerking en communicatie cruciaal. Dat is mogelijk door kennis te delen en te leren van gemaakte fouten. Die kennis moet door partijen weer ingebracht worden in de voorbereidingsfase en is cruciaal om nieuwe fouten te voorkomen”, licht Petran van Heel, Sector Banker Bouw en Vastgoed van ABN AMRO de cijfers toe.

Torenhoge boetes

Bouwend Nederland erkent dat de faalkosten een groot probleem in de sector zijn. “Faalkosten zijn een van de oorzaken van de lage marges in onze sector,” reageert voorzitter Maxime Verhagen. “Vandaar dat wij al langere tijd pleiten voor meer programmamatig werken met gestandaardiseerde projecten.” Daarnaast zouden faalkosten ook lager worden als opdrachtgevers afstappen van de hoge boetes bij tijdsoverschrijdingen. “Het opleggen van die torenhoge boetes vergroot de kans op fouten onder tijdsdruk. Bouwers blijven zich hoe dan ook inspannen de deadline te halen, al blijft een bouwproces lastig voorspelbaar.”

Reageer op dit artikel