nieuws

CAO rond: 4 procent meer loon in houtverwerking

bouwbreed 749

CAO rond: 4 procent meer loon in houtverwerking
bouw-cao algemeen verbindend verklaard

Personeel in de Houtverwerkende Industrie krijgt 4 procent meer loon in de komende 16 maanden. Dit is de uitkomst van cao-onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden. Eerder mislukte de onderhandelingen.

Nu is het alsnog tot een akkoord gekomen, maar niet zonder slag of stoot. Het resultaat kwam tot stand na acties en werkonderbrekingen in de sector. In december lagen de partijen nog mijlenver uit elkaar. FNV legt binnenkort de bereikte resultaten voor aan de achterban in de sector.

Maandag 18 maart organiseert FNV opnieuw stakingen, dit keer voor een beter pensioen en bevriezing van de AOW-leeftijd.

In drie stappen

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 30 april 2020. Lonen worden structureel verhoogd met 4%: per 1 mei 2019 met 1,5%, Per 1 oktober 2019 met 1,5% en Per 1 maart 2020 met 1%.

Meer reiskosten, voordeel deeltijd later

Daarnaast komt er een hogere reiskostenvergoeding. Het zogenoemde ‘dagvenster’ kan in uitzonderingsgevallen, en alleen bij goedkeuring door medewerkers, OR en bonden, ’s morgens om 06.00 uur ingaan, dit was 07.00 uur.

Om fiscale redenen gaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling deeltijdwerk in vanaf 57 jaar, dit was 55 jaar. Werknemers kunnen vanaf 5 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd een verzoek indienen om gebruik te maken van een regeling van 80% werken voor 90% loon en 100% pensioenopbouw.

Cao-partijen doen gedurende de looptijd van de cao onderzoek naar de verhouding tussen vast en flex, om tot een betere verhouding te komen. Ook controleren ze streng op de naleving van de cao.

Reageer op dit artikel