nieuws

Onderzoek naar duurzaamheid Nederlander: pas aan de warmtepomp als overheid fors meebetaalt

bouwbreed 1065

Onderzoek naar duurzaamheid Nederlander: pas aan de warmtepomp als overheid fors meebetaalt
Shutterstock

Het merendeel van de Nederlanders (65%) maakt zich wel degelijk zorgen om de opwarming van de aarde, maar wil er eigenlijk ook weer niets aan doen. Burgers kijken vooral naar de overheid en het bedrijfsleven. Ondertussen neemt de scepsis over klimaatmaatregelen toe. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het vakblad Binnenlands Bestuur.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim vier op de tien Nederlanders (42%) de afgelopen vijf jaar zelf iets deden om hun huis duurzamer te maken.

Men liet zonnepanelen/zonneboilers plaatsen (13%), dubbel of HR-glas (13%), een andere verwarmingsketel (12%), spouwmuren isoleren, vloerisolatie of het dak isoleren (allen 7%).

Bijna alle Nederlanders weten min of meer dat het kabinet heeft besloten dat Nederland van het gas af gaat. Zeven op de tien zouden graag informatie ontvangen over wat dat voor hun persoonlijke situatie betekent, vooral van gemeente of Rijk. Nog geen kwart (23%) van de Nederlanders zegt hier nu enige informatie over te hebben ontvangen.

Uit zichzelf gaat maar een heel klein deel van de Nederlanders over tot duurzame aanpassingen aan de woning, zoals aanschaf van een warmtepomp of zonnepanelen

Om echt in actie te komen wacht men dus op de overheid. Uit zichzelf gaat maar een heel klein deel over tot duurzame aanpassingen aan de woning. Met betrekking tot  het aanschaffen van een warmtepomp zegt 45 procent: ‘Ik wacht af tot ik iets van de overheid hoor’. Met betrekking tot zonnepanelen is dat 26 procent.

Pas als de overheid alle kosten op zich neemt voor de aanschaf van een warmtepomp, zien we de aanschafintentie toenemen naar 36 procent.

Kosten spelen hierbij een belangrijke rol. Uit een experiment met betrekking tot de warmtepomp, blijkt dat als de overheid 15 procent of 50 procent van de investering op zich neemt, respectievelijk 5 en 10 procent van plan is binnen een of twee jaar tot aanschaf van een warmtepomp over te gaan. Pas als de overheid alle kosten op zich neemt, gaat de aanschafintentie naar 36 procent.

Meer over circulair bouwen

Meer over circulair bouwen

Zes op de tien Nederlanders (59%) zijn het eens met de stelling ‘Zolang grote bedrijven hun CO2-uitstoot niet terugdringen, maken mijn acties niet uit’. De overtuiging dat ook een ‘gedragsverandering van mensen’ verschil kan maken, is aanzienlijk kleiner (42% verwacht daar veel van) en het minste heil ziet men in een overheid die duurzamer gedrag bij burgers afdwingt (33%).

Meer dan de helft van de Nederlanders zegt niets te horen van zijn gemeente over wat hij zou kunnen of moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Meer dan de helft (53%) van de Nederlanders zegt niets te horen van zijn gemeente over wat hij zou kunnen of moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan, terwijl ruim een derde (37%) zich best duurzamer zou willen gedragen als de overheid hem meer informatie zou geven.

Mensen met een hoger inkomen wonen groter en hebben de hoogste energierekening; ze rijden beduidend vaker met de auto en rijden in de zwaardere automodellen.

De onderzoekers constateren overigens dat burgers meer klimaatonvriendelijk gedrag vertonen naarmate ze een hoger inkomen hebben. Mensen met een hoger inkomen wonen groter en hebben de hoogste energierekening; ze rijden beduidend vaker met de auto, rijden in de zwaardere automodellen en reizen het vaakst en het verst met het vliegtuig. Ze eten meer vlees dan mensen met een modaal of beneden modaal inkomen.

Praktijkdag gasloos bouwen

Praktijkdag gasloos bouwen

Mannen maken zich ook zorgen om het klimaat, al is dat iets minder dan vrouwen. Maar mannen (56%) vinden het nog vaker dan vrouwen (43%) “belachelijk dat we in Nederland proberen voorop te lopen met van het gas af”.

Mannen (56%) vinden het nog vaker dan vrouwen (43%) “belachelijk dat we in Nederland proberen voorop te lopen met van het gas af”.

Jongeren (18-24 jaar) maken zich meer (71%) dan gemiddeld (65%) zorgen om het klimaat. Met de stelling “Ik zie het somber in voor toekomstige generaties als ik denk aan het klimaat” is maar liefst 62 procent van de jongeren het eens. Nederlanders van 35 jaar of ouder zijn het daar minder vaak mee eens.

Het hele onderzoek staat hier.

I&O Research voerde dit onderzoek uit in opdracht van Binnenlands Bestuur. Aan het onderzoek werkten 2.572 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee.

Reageer op dit artikel