nieuws

CBS: Grootste oppervlakte bebouwd in Zuid-Holland

bouwbreed Premium 331

CBS: Grootste oppervlakte bebouwd in Zuid-Holland

Zuid-Holland is de provincie waar de afgelopen jaren de grootste oppervlakte is bebouwd. De bebouwde ruimte nam tussen 1996 en 2015 toe van 20,4 naar 23,4 procent. In Friesland was de groei het kleinst.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over het bodemgebruik per provincie. Net als in de overige provincies groeide de bebouwde ruimte vooral ten koste van agrarisch terrein.

Grote verschillen

Provincies verschillen sterk qua oppervlakte en aandeel bebouwde ruimte, zoals woonterrein, bedrijventerrein en wegen, concludeert het onderzoeksbureau. Zo zijn Gelderland en Noord-Brabant ruim drie keer zo groot als Utrecht en Flevoland. Het percentage bebouwing was in Zuid-Holland ruim drie keer zo hoog als in Friesland.

De stijging van de Zuid-Hollandse bebouwde ruimte van 3 procentpunt zit vooral in de aanleg van woon- en werkterrein. Andere provincies die een groeispurt maakten, waren Utrecht (2,2 procentpunt) en Flevoland (2,0 procentpunt). Veel kleiner was de groei in Friesland en Drenthe (beide 1,0 procentpunt), provincies die al een relatief klein aandeel bebouwd terrein hadden.

Vinex-wijken

Met name in Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant hangt de groei samen met de komst van zogeheten Vinex-wijken, tussen 1995 en 2005. In deze stedelijke uitbreidingsgebieden werden op grote schaal woningen, werklocaties en voorzieningen gerealiseerd. In andere provincies neemt de ruimte voor woon- en werkgebieden ook toe, meestal evenredig.

Zuid-Holland heeft van alle provincies ook de meeste inwoners per vierkante kilometer. In 2015 waren dat ruim 1200 personen. In het algemeen gaat een hoger percentage bebouwde ruimte gepaard met een hogere bevolkingsdichtheid, aldus het CBS.

Reageer op dit artikel