nieuws

ASVB ziet terugval in rendement door verlies op crisisprojecten

bouwbreed Premium 1025

ASVB ziet terugval in rendement door verlies op crisisprojecten

Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB) heeft voor het zesde achtereenvolgende jaar winstgroei geboekt. Ook zag de aannemer de bedrijfsopbrengsten weer toenemen. De nettomarge nam daarentegen iets terug.

De bouwgroep, met meer dan twintig zelfstandig opererende bedrijven actief in woningbouw, utiliteitsbouw en bedrijfshuisvesting, hield onder aan de streep 20,8 miljoen over. Dat is ruim een half miljoen meer dan het in het jaar er voor. De omzet name met bijna 10 procent toe tot 742 miljoen euro.

Daarmee is de nettowinstmarge teruggevallen van 3 procent naar 2,8 procent. ASVB streeft naar een marge van 5 procent.

Volgens topman Jonathan Furst houdt de terugval verband met een beperkte winstgroei als gevolg van “substantiële geboekte verliezen op grote bouwprojecten die in 2015 en 2016 zijn aangenomen”. Omdat de projecten uit de crisistijd uiterlijk in het tweede kwartaal van dit jaar zullen zijn afgerond, verwacht hij dat de gewenste 5 procent winstmarge “volgend jaar weer een stap dichterbij komt”.

‘Huishoudboekje ASVB op orde’

Volgens financieel directeur Michel Heideman ziet het “huishoudboekje” van ASVB er al met al goed uit. Het bedrijf heeft genoeg vet op de botten om eventuele tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. Al verwacht hij niet dat die zich al snel voor zullen doen. “Vanaf 2021 zou de markt kunnen terugvallen, maar voorlopig dendert die nog wel even door. Maar als het weer even wat minder wordt, hebben wij genoeg reserves.”

Heideman benadrukt verder dat ASVB weliswaar mooie omzetgroei laat zien, maar dat dat geen doel op zich is. “Ik ken genoeg bouwconcerns met formidabele omzetten maar ook hele dunne rendementen en hoge risico’s. Groot en veel is niet per se waar wij voor gaan. Wij denken graag de andere kant op. Als je zoals ASVB koerst op een acceptabel rendement –  en dat moet gezien de risico’s bij ons het liefst 5 procent of meer zijn – dan weet je dat omzet bij ons zeker niet heilig is.”

Reageer op dit artikel