nieuws

Urgenda en corporaties voeren de druk op: gebruik vermaledijde verhuurdersheffing om woningen versneld te verduurzamen

bouwbreed Premium 818

Urgenda en corporaties voeren de druk op: gebruik vermaledijde verhuurdersheffing om woningen versneld te verduurzamen

Urgenda presenteert vrijdag een plan waarmee het kabinet wel degelijk de CO2 doelstellingen voor 2020 kan halen. Als er geen kolencentrales gesloten worden, kunnen veertig kleinere maatregelen ook helpen. Een daarvan bestaat uit het omzetten van de verhuurdersheffing naar groengeld waarmee corporaties hun woningbestand versneld kunnen verduurzamen.

In plaats van de  afgesproken 25 procent CO2 reductie ten opzichte van 1990 denkt het kabinet eind volgend jaar op 21 procent uit te komen. Er is dus nog een gat van zo’n 9 megaton CO2. Om te laten zien dat zo’n opgave niet ‘draconisch en onhaalbaar is’, zoals vaak wordt gezegd, wil Urgenda met alle partners laten zien dat die 9 megaton nog haalbaar is.

Zet verhuurdersheffing om naar groengeld

Vrijdag presenteren ze het eerste van in totaal veertig maatregelen waarmee de  CO2 reductie nog binnen de deadline van de internationale afspraken  bereikt kan worden.  Urgenda en 170 corporaties willen 100.000 huurwoningen extra verduurzamen  en huurders daarmee helpen aan een substantieel lagere energierekening. Dat wordt gefinancierd door de verhuurdersheffing terug te geven aan de corporaties. Groengeld noemen ze dat. Zo wordt meteen het draagvlak bij burgers vergroot.

Verduurzaming voor Havensteder drie keer zo snel

Een van de vele corporaties die voor het plan zijn, is het Rotterdamse Havensteder.  Met de € 65 miljoen die de woningbouwvereniging komende twee jaar extra te besteden zou hebben kan het het lopende isolatieprogramma drie maal zo snel worden uitgevoerd. In plaats van 1500 woningen kan de corporatie dan 4500 woningen per jaar isoleren. De volgende stap in het verduurzamingsprogramma, het gaslood maken van de woningen, kan dan vier jaar eerder van start, rekent de woordvoerder voor. Voor 2020 zou het een bijdrage betekenen aan de vermindering van de CO2 uitstoot met 6000 ton.

Nog 39 maatregelen in petto

Urgenda is van plan stapsgewijs de andere 39 maatregelen bekend te maken, waarmee volgens de milieu-organisatie de CO2 doelen voor 2020 wel degelijk gehaald kunnen worden.

Reageer op dit artikel