nieuws

‘Risico’s Rotterdams restwarmteproject onvoldoende inzichtelijk’

bouwbreed 479

‘Risico’s Rotterdams restwarmteproject onvoldoende inzichtelijk’

Het Rotterdamse college heeft de gemeenteraad onvoldoende inzicht gegeven in de risico’s van investeringen in het verliesgevende Warmtebedrijf. Dat stelt de Rotterdamse Rekenkamer, vlak voor de volgende mega-investering in het restwarmteproject.

De Rekenkamer constateert in haar rapport dat de gemeenteraad telkens overstag is gegaan voor nieuwe investeringen uit angst voor het alternatief: faillissement. Daardoor heeft de gemeenteraad de afgelopen jaren “haar kaderstellende taak niet kunnen vervullen”.

Die constatering komt op een pikant moment, want donderdag besluit de gemeenteraad over een nieuwe investeringen van 118 miljoen euro in het Warmtebedrijf. Die moet een pijpleiding voor restwarmte uit de Rotterdamse haven richting Leiden mogelijk maken. Volgens het gemeentebestuur is dat noodzakelijk omdat aansluiting van 27.700 extra woningen zorgt voor aanzienlijke verbetering van de businesscase. Volgens de Rekenkamer is het minder risicovol en veel goedkoper om in eigen stad meer aansluitingen op het warmtenet te realiseren. Aansluiting van 10.000 Rotterdamse woningen zou vergelijkbare milieueffecten hebben. Het zou bovendien ten goede komen aan de eigen doelstelling om emissies van broeikasgassen en stikstofoxiden te reduceren. Nu profiteert op dat vlak alleen Leiden.

Het Warmtebedrijf is sinds zijn oprichting in 2005 een zorgenkindje

Het Warmtebedrijf is sinds zijn oprichting in 2005 een zorgenkindje. Weliswaar worden inmiddels 60.000 huishoudens via pijpleidingen voorzien van restwarmte uit de haven, maar dat heeft de gemeente veel geld gekost. Als de Leidse aansluiting doorgaat, groeit het maximale verlies dat de gemeente kan lijden volgens de Rekenkamer van 156 naar 170 miljoen euro. Voordat de gemeente er meer geld in steekt, zou er tenminste een deugdelijke risicoanalyse en financiële en juridische beoordeling moeten zijn, stellen de Rotterdamse rekenmeesters.

Het gemeentebestuur heeft al laten weten dat de besluitvorming over de nieuwe restwarmteleiding donderdag gewoon doorgaat, bij gebrek aan concrete alternatieven.

Reageer op dit artikel