nieuws

Overheid en bedrijfsleven gaan MBO-opleidingen energietransitie-proof maken

bouwbreed 536

Overheid en bedrijfsleven gaan MBO-opleidingen energietransitie-proof maken

MBO-opleidingen moeten mee veranderen met ontwikkelingen als de energietransitie, circulair bouwen en de klimaatadaptatie. Dat is wat dertien opleidingsorganisaties, het bedrijfsleven en de overheid willen. Daarom gaan ze samen aan de slag om het opleidingsaanbod meer te laten aansluiten op de energietransitie.

De partijen ondertekenden woensdagochtend een convenant hierover in Palenstein in Zoetermeer, in een van de eerste wijken van Nederland dat aardgasvrij wordt gemaakt. In dit convenant, dat ook werd ondertekend door De ministers Van Engelshoven (OCW) en Ollongren (BZK), zijn afspraken gemaakt die volgens de partijen volledig aansluiten op het ontwerp-klimaatakkoord dat nu op tafel ligt.

Vakman moet anders opgeleid zijn

De verduurzaming van 7 miljoen woningen en 1,1 miljoen utiliteitsgebouwen is een enorme opgave en op dit moment zijn mbo-opleidingen nog niet goed genoeg ingespeeld op nieuwe manieren van werken dat daarbij komt kijken, vinden de initiatiefnemers.

Het bedrijfsleven en onderwijs zien hoe beroepen door de klimaattransitie veranderen en daarop willen ze beter gaan inspelen. Ze willen dat vakmannen- en vrouwen opgeleid worden voor een nieuwe manier van werken, met veranderende technologieën. De partijen hopen hiermee ook in te spelen op de vraag van de markt naar meer gespecialiseerde vakkrachten.

Aantrekkelijker voor zij-instroom

Daarnaast verwachten dat de mbo-opleidingen op deze manier ook aantrekkelijker worden voor bijvoorbeeld zij-instromers. Scholen aangesloten bij de NRTO zullen namelijk maatwerktrajecten voor zij-instromers ontwikkelen.

Elke ondertekenaar van het mbo-convenant gaat volgens de initiatiefnemers op zijn eigen wijze bijdragen aan de uitvoering. De sector Bouw en Techniek geeft aan hoe de beroepen veranderen en levert de informatie hierover aan de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB brengt op zijn beurt de relevante keuzedelen in kaart, zet zich in om met bedrijfsleven en onderwijs de diploma-eisen in de kwalificatiedossiers actueel te houden en zorgt met scholen en bedrijven voor passende leerbanen en stages.

Partijen die het convenant hebben ondertekend:
De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de MBO Raad, de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), FNV, CNV, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Koninklijke OnderhoudNL, Techniek Nederland, FME en Netbeheer Nederland.

Bouwbedrijven bieden werkgaranties

De MBO Raad gaat de mbo-scholen stimuleren de wijzigingen te vertalen naar passend onderwijs samen met de leerbedrijven in de regio. De bouw- en installatiebedrijven gaan werkgaranties bieden voor nieuw op te leiden gespecialiseerde vakmannen en -vrouwen. De overheid gaat tot slot zorgen voor continuïteit in de jaarlijks te bouwen en te verbouwen woningen.

Later meer over dit initiatief op Cobouw.nl.

Reageer op dit artikel