nieuws

Twijfel over stappenplan breedplaatvloeren nog lang niet weg

bouwbreed Premium 1880

Twijfel over stappenplan breedplaatvloeren nog lang niet weg

Het stappenplan voor de aanpak van breedplaatvloeren staat nog overeind. Dat vindt althans minister Ollongren die naar aanleiding van het rapport van de OVV over de ingestorte parkeergarage Eindhoven het plan nog eens tegen het licht hield. Dat ze dat liet doen door de oorspronkelijke opsteller van dat plan bureau Hageman, overtuigde de Tweede Kamercommissie niet.   

Tijdens een hoorzitting over bouwveiligheid woensdagmiddag, klonk vooral twijfel door over de verschillende petten die Hageman-directeur Simon Wijte op had afgelopen jaar. Hij voerde eerst in opdracht van BAM onderzoek uit naar de oorzaak van de instorting in Eindhoven en stelde daarna voor de minister het stappenplan op. Dat leidde tot de grote operatie waarbij vele gebouwen tijdelijk gesloten werden in afwachting van nader onderzoek of versterkingsmaatregelen. Ollongrens eigen onderkomen, de Jubi-torens in het centrum van Den Haag, wachten ook nog altijd op uitsluitsel. Speciale stewards maken vier maal daags een ronde en kijken of er niet te veel mensen samenkomen op locaties waar volgens Hageman twijfel bestaat over de sterkte van de voeg van de bollenplaat.

Oneens met conclusies OVV

Vlak voor aanvang van de hoorzitting woensdagmiddag stuurde minister Ollongren een nieuw rapport naar de kamer. Daarin gaf Wijte aan dat hij het niet eens is met de bevindingen van de OVV. Het maakt volgens hem weinig uit of de platen een kwartslag zijn gedraaid of niet, zoals de Onderzoeksraad stelt. In beide gevallen zijn de positieve momenten op de naden groot. Het OVV rapport had daarom volgens hem ook geen invloed op het stappenplan. Dat voldoet nog steeds en kan gewoon worden afgewerkt.

Vreemd, een second opinion op je eigen rapport

De kamerleden staken hun verbazing niet onder stoelen of banken dat Wijte van de minister een second opinion op zijn eigen document mocht geven. In een aansluitende discussie gaven meerdere andere deskundigen aan dat het altijd lastig is om een onafhankelijk oordeel te vellen als je door een partij wordt betaald. Zoals oud-hoogleraar Han Vrijling. Die had voor bureau Horvat het technisch onderzoek voor de OVV uitgevoerd. “De OVV betaalde ons en we mochten al die tijd niets naar buiten brengen over onze mening. Dat zegt genoeg”, sprak hij veelbetekenend. Ook hoogleraar Rob Nijsse gebruikte woorden van die strekking en benadrukte dat een goed onafhankelijk toezicht, volgens hem noodzakelijk is om constructieve veiligheid echt te kunnen garanderen. Dat gaat de overheid geld kosten.”

Het stappenplan dat bureau Hageman ontwikkelde voor het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op de publieke tribune uitte Rob Plug van BubbleDeck  al die tijd hoofdschuddend en luidruchtig zijn onvrede. Hij was het al nooit eens met de conclusie van Hageman dat er in Eindhoven een systeemfout aan het licht is gekomen van de gebrekkige hechting tussen onderschil en het stortbeton van de breedplaatvloeren. Ook in de analyse van de OVV kon hij zich niet vinden. “Een bollenplaatvloer draagt in alle richtingen af, het maakt helemaal niks uit of je de platen een kwartslag draait of niet. En bovendien worden ze berekend compleet zonder hechting.”

‘OVV baseerde zich op verkeerd vloermodel’

Daarnaast baseert de Onderzoeksraad zich volgens de BubbleDeck-directeur ook nog eens op een verkeerde modellering. Ze zijn uitgegaan van een vloer met versterkte stroken tussen de kolommen. Maar er zijn helemaal geen versterkte stroken gebruikt en zo had de garage ook nooit gebouwd kunnen worden.” Plug blijft erbij dat BAM ernstige uitvoeringsfouten heeft gemaakt, zoals het veel te vroeg schrikken van de vloeren, het storten bij vorst en het negeren van waarschuwingssignalen als scheuren en plassen.  Die fouten staan ook allemaal beschreven in het rapport van Hageman. Alleen oordeelden Wijte en consorten dat die fouten niet doorslaggevend waren bij de instorting in Eindhoven.

Verantwoordelijkheden worden over de schutting gegooid

De hoorzitting ging niet alleen over de parkeergarage Eindhoven maar ook over de Wet Bouwkwaliteit die al weer anderhalf jaar terug sneefde bij de Eerste Kamer. Er was verwarring bij de kamerleden of er nu sprake is van privatisering van het bouwtoezicht of niet. Hoewel minister Ollongren de kamer vorige week nog verzekerde dat dat niet het geval was, beweerde vice-voorzitter Henk Homberg van Bouwend Nederland dat daar wel degelijk sprake van is. “Het toezicht wordt gedelegeerd naar gecertificeerde kwaliteitsborgers. Ik kan dat niet anders uitleggen dan dat verantwoordelijkheden over de schutting worden gegooid. Aannemers worden zo verantwoordelijk gemaakt voor iets wat een ander heeft bedacht.”

Weinig enthousiasme over wet bouwkwaliteit

Veel enthousiasme was er niet te bespeuren in het zaaltje voor de wet, hoewel de drie hoogleraren de voorkeur uitspraken de wet toch maar snel aan te nemen. “Dan is er in elk geval duidelijkheid.” De onderzoekers van de OVV hadden het zaaltje in het Tweede Kamer-complex toen al lang verlaten. Nadat ze een beknopte toelichting hadden gegeven op hun rapport en wat vragen hadden beantwoord, hielden ze het voor gezien. Terwijl de volgende  deskundigen plaats namen achter de ondervragingstafel, schreden ze weg. Ze pakten hun mantels uit een garderobekast aan de zijkant van het zaaltje en verdwenen in de nacht. Bijna als wijzen uit het Oosten. Onbereikbaar voor de pers of anderen die na afloop nog wat vragen wilden stellen.

Reageer op dit artikel