nieuws

ABN Amro: krapte bouwarbeidsmarkt gaat pijn doen in 2019

bouwbreed 1821

ABN Amro: krapte bouwarbeidsmarkt gaat pijn doen in 2019

De krapte op de arbeidsmarkt in de bouw gaat in 2019 echt pijn doen, verwacht ABN Amro.

“Was vorig jaar de arbeidsmarkt al een remmende factor, dit jaar is de krapte op de arbeidsmarkt nog veel groter geworden”, constateert de bank. In het derde kwartaal van 2018 waren er 51 vacatures per 1.000 banen in de bouw. Deze vacaturegraad ligt ver boven het Nederlandse gemiddelde van 31.

Bouwbedrijven hebben grote moeite om personeel te vinden en huren daarom veel zzp’ers in. Deze arbeidskrachten vragen echter veel hogere tarieven, waardoor de bouwkosten op dit moment sterk stijgen. Dit zet de marge van bouwbedrijven onder druk.

Sommige bouwers kunnen de kostenstijging niet aan

De pijn die bouwers voelen zit in de bouwkosten die afgelopen jaar hard zijn gestegen. Veel bouwprojecten zijn een aantal jaar geleden aanbesteed en daarbij is in de huidige kostenstijging niet voorzien. Hierdoor is het resultaat bij sommige bouwbedrijven zo sterk onder druk gekomen dat ze failliet gaan. Sinds juli 2018 is het aantal faillissementen in de bouw met 14 procent gestegen.

De langdurig dalende trend van het aantal faillissementen sinds 2013 is hiermee gekeerd. Ook zorgen de hoge kosten volgens de bank voor problemen met de kwaliteit van gebouwen omdat er (te) snel gebouwd worden. Verder is sprake van crisisbouw daar er zo min mogelijk en goedkopere materialen in gebouwen worden gebruikt om de kosten te beperken.

“Het is daarom niet verwonderlijk dat 30 procent tot 35 procent van de ondernemers in de sectoren bouw, de personeelstekorten als een belemmering  ervaren voor groei”, aldus de bank.

Bouw groeit 4 procent

ABN Amro verwacht volgend jaar nog een groei van de bouwproductie van 4 procent. In 2020 wordt op 2,5 procent gerekend.

Binnen de sector trekt de grond-, wegen- en waterbouw (gww) de komende jaren de kar, verwacht ABN Amro. De investeringen van de rijksoverheid nemen sterk toe, onder andere doordat op Prinsjesdag extra geld voor infrastructuur is vrijgemaakt. De woningbouw zal minder hard groeien dan in voorgaande jaren. Door tekorten aan materialen en personeel nemen de bouwkosten toe en de afgegeven vergunningen voor nieuwe woningen af.

Personeelstekort in de bouw

Personeelstekort in de bouw

Ook in sectoren is het tekort aan vakmensen steeds schrijnender, aldus de bank. “De personeelstekorten beginnen nu echt pijn te doen en op korte termijn verwachten wij daar geen verandering in. Bedrijven zien zich dan ook genoodzaakt ingrijpende maatregelen te nemen. Een mogelijke oplossing is om extra te investeren in opleiding en training, maar dat alleen is niet voldoende”, benadrukt Franka Rolvink Couzy, Hoofd Sector Research van ABN AMRO. “De uitdaging voor ondernemers ligt in het vinden van nieuwe manieren om personeel aan zich te binden. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van flexibele werktijden, of het geven van extra salaris als mensen bereid zijn meer uren te maken. Ook is het van groot belang dat bedrijven inzetten op automatisering en robotisering om het structurele tekort aan arbeidskrachten het hoofd te bieden.”

Reageer op dit artikel