nieuws

Drie bouwers genomineerd voor Sociale Innovatieprijs FNV

bouwbreed 1408

Drie bouwers genomineerd voor Sociale Innovatieprijs FNV

BINX Smartility uit Groenlo, Vermeulen uit Rijen en Ter Steege uit Rijssen zijn genomineerd voor de Sociale Innovatieprijs 2018 van FVN Bouwen & Wonen. Dit is een prijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan het bedrijf dat zijn werknemers het beste betrekt bij de inrichting en organisatie van het werk.

De FNV wil dat werknemers over hun werk kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen. Om dat te bevorderen heeft FNV Bouwen & Wonen dit jaar de Sociale Innovatieprijs ingesteld. De prijs vraagt aandacht voor de rol van werknemers als specialisten in hun vak en biedt volgens FNV ‘tegenwicht aan de vaak technocratische benadering bij het invoeren van innovaties in de bouw’.

‘Werknemers betrekken loont’

“Het loont om werknemers meer te betrekken bij de inrichting van werkprocessen en om hen meer verantwoordelijkheid te geven”, verklaart Janna Mud, sectorhoofd Bouwen & Wonen van de FNV. “Door hen in het zonnetje te zetten hopen we andere bedrijven te stimuleren om ook werk te maken van sociale innovatie.”

Volgens juryvoorzitter en emeritus hoogleraar Sociale Innovatie Frank Pot is het niveau van de inzendingen hoog. “Zeker wanneer je in aanmerking neemt dat sociale innovatie een lastig begrip is. Het gaat niet alleen om sociale omgangsvormen in het bedrijf, het gaat er vooral om dat de werkorganisatie zo is ingericht dat het personeel vrijheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft om op een andere manier te werken dan in een traditionele, hiërarchische organisatie. Bij de genomineerde bedrijven is dat zonder meer het geval”, zegt hij tevreden.

Lees het verhaal over Ter Steege

Lees het verhaal over Ter Steege

Plezier naar het werk

De gemene deler van BINX Smartility, Vermeulen en Ter Steege is dat het personeel bij deze organisaties met plezier naar hun werk gaat. “Bedrijven die hun werknemers meer invloed geven, geven niks weg, maar krijgen er juist veel voor terug. De arbeidsproductiviteit neemt bijvoorbeeld toe. Je vraagt je af waarom niet meer bedrijven werk maken van sociale innovatie”, aldus de juryvoorzitter.

Op 14 december wordt de winnaar bekend gemaakt. De nummer 1 ontvangt een trofee en 10.000 euro.

Reageer op dit artikel