nieuws

Van Oord werkt mee aan blauwdruk onderwaternatuur windpark

bouwbreed Premium 621

Van Oord werkt mee aan blauwdruk onderwaternatuur windpark

Om de onderwaternatuur in windparken te versterken, starten Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee het project de Rijke Noordzee. In een windpark van Eneco wordt onderzocht hoe natuurherstel onder het zeewater bij windparken zo efficiënt mogelijk kan. Samen met Van Oord en de Wageningen University wordt gekeken naar de beste omstandigheden om de onderwaternatuur weer te laten opbloeien.

De proef moet een blauwdruk opleveren voor natuurherstel onder water in alle windparken op zee, zodat dit straks de standaard zal zijn bij de bouw van nieuwe parken. De komende jaren komen er namelijk veel grote, nieuwe windparken bij in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het kabinet wees dit voorjaar nog drie nieuwe plekken aan waar tot 2030 nieuwe windparken op zee kunnen worden gebouwd. Voor de Hollandse kust, bij IJmuiden ver en boven de Waddeneilanden is in totaal plek voor zo’n 6,1 GW vermogen. In totaal moeten de windparken op zee over twaalf jaar ruim 11 GW opbrengen.

Kunstriffen en oesters

In de pilot plaatsen de milieuorganisaties half oktober kunstriffen en zetten oesters uit in het windpark. Binnen windparken mag niet met sleepnetten worden gevist en de palen van de windmolens bieden een aanhechtingsplek voor zeeleven. Daarmee zijn die parken de ideale locatie om actief de onderwaternatuur te versterken. De oesters produceren larven die er aan bijdragen dat in het gebied een volwaardig rif ontstaat dat allerlei andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zeehonden.

Ook positief

Natuur & Milieu bracht al eerder de gevolgen van natuur door windparken in kaart en oordeelt dat de voordelen opwegen tegen de nadelen.  De grootste zorg is voor vissen en zeezoogdieren is de geluidsoverlast tijdens de aanleg van het windmolenpark. Daar staat tegenover dat aalscholvers de fundering van de windturbines gebruiken om uit te rusten na het jagen. En voor vissen en zeezoogdieren geldt dat er in een werkend windmolenpark minder verstorende activiteiten zijn, zoals recreatiebootjes en visserij. “Dit betekent voor hen: meer voedsel, schuilplaatsen én veiligheid. Op de palen en de stenen onder water kunnen meer dieren leven, bijvoorbeeld schelpen en kreeften.”
De natuurlijke riffen zijn vrijwel verdwenen uit de Noordzee, maar ze zijn wel belangrijk: ze filteren water en zijn een bron van voedsel. Zo dient een windpark als kraamkamer voor onderwaternatuur. De resultaten zullen uiteindelijk pas over een aantal jaren bekend zijn, maar de organisaties geven wel elk half jaar een update. Aan de proef werken behalve Eneco ook onder meer ASN Bank, waterbouwer Van Oord en Wageningen University mee.
Reageer op dit artikel