nieuws

Watertekort houdt aan, scheepvaart mag nog wel blijven varen

bouwbreed 696

Watertekort houdt aan, scheepvaart mag nog wel blijven varen

Ondanks het feit dat ons land de komende twee weken te maken blijft houden met een watertekort, mag de beroepsscheepvaart alsnog blijven varen. Schepen mogen alleen minder diep geladen worden.

Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), die donderdag een nieuw droogtebericht verspreidde. Op de Gelderse IJssel is wel sprake van hinder voor de (beroeps)vaart doordat op delen een oploop- en ontmoetingsverbod geldt. Om waterafvoer te beperken en verzilting tegen te gaan geldt bij verscheidene sluizen in heel Nederland een aangepast schutregime.

‘Blijf rekening houden met hogere materiaalkosten’

Dat betekent dat de bouw voorlopig nog rekening moet houden met hogere transportkosten en daarmee ook hogere kosten voor materialen. Ook levertijden van materiaal een grondstof, kunnen oplopen, waarschuwde ondernemersvereniging Evofenedex eerder al.

‘Veiligheid dijken gaat voor’

Als dit watertekort aanhoudt, gaan de veiligheid van de dijken en het voorkomen van onomkeerbare schade aan bodem en natuur voor drinkwater en besproeien van gewassen. Dat hebben de overheid, waterbeheerders en Rijkswaterstaat afgesproken in de zogenoemde verdringingsreeks, die is vastgelegd in de Waterwet. De verdringingsreeks is opgesteld na de droogte van 2003, toen een veendijk bij Wilnis bezweek.

Nederland wijkt af

De Europese Commissie vindt de drinkwatervoorziening het belangrijkste in geval van droogte. Nederland wijkt daarvan af, omdat er veel veen in de ondergrond voorkomt. Veen gaat inklinken door droogte en daardoor kan de nationale veiligheid in gevaar komen, zoals bij Wilnis gebeurde.

Het neerslagtekort stijgt in de komende twee weken naar 308 millimeter, staat ook te lezen in het droogtebericht. Dat is hoger dan in dezelfde periode in 1976, dat geldt als het recordjaar tot nu toe. Het KNMI voorziet nauwelijks regen en het blijft warm, zodat het tekort verder zal gaan oplopen.

Watertekort neemt toe

Volgens de LCW neemt het watertekort daardoor toe. De commissie blijft aandringen op uiterst spaarzaam gebruik van IJsselmeerwater, want de watervoorraad in deze ‘regenton van Nederland’ daalt. Er is nog geen verbod op het inlaten van water uit het IJssel- en Markermeer. Dat doen aanliggende waterschappen om de zoetwatervoorraad in hun werkgebied op peil te houden.

Langs de grote rivieren staan overal pompen om water naar het achterliggend gebied te transporteren. Ondertussen daalt het waterpeil in de rivieren. Ook de Maas komt nu in de gevarenzone, aldus de LCW.

 

Reageer op dit artikel