nieuws

CBS: ‘Meer ouderen willen verkassen’

bouwbreed Premium 479

CBS: ‘Meer ouderen willen verkassen’

Steeds meer ouderen zijn bereid te verhuizen. Het aandeel 65-plushuishoudens dat aangaf eventueel een ander huis te willen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015.

Dit blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verhuisbereidheid van ouderen wordt vaak gezien als laag. Volgens het laatste onderzoek van RIGO blijven veel alleenstaande ouderen in een eengezinswoning wonen, waardoor jonge gezinnen veel minder aan hun trekken komen op de woningmarkt.

Bereidheid neemt licht toe

Uit deze cijfers blijkt dat deze bereidheid toch licht toeneemt. Van de oudere huishoudens met een huishoudenshoofd in de leeftijd van 65 tot 75 jaar zei 4 procent in 2015 beslist binnen twee jaar te willen verhuizen, 18 procent wilde eventueel een ander  huis. Bij de 75-plushuishoudens was dit respectievelijk 2 procent en 12 procent.

Onder jongere huishoudens (25 tot 65 jaar) is de verhuiswens overigens nog wel groter: 9 procent gaf in 2015 aan beslist te willen verhuizen en 24 procent overwoog de optie, schrijft het CBS.

Meer dan 70 procent niet binnen een jaar verhuisd

Ook al willen dan iets meer ouderen verhuizen, of ze het ook daadwerkelijk doen, is nog steeds de vraag. Meer dan 70 procent van de oudere huishoudens die in 2015 aangaven beslist te willen verhuizen, had deze verhuiswens een jaar later nog niet gerealiseerd. Hierin verschilden oudere huishoudens niet van jongere huishoudens. Ook in 2009 en 2015 lag dit aandeel rond 70 procent.

75-plusser verhuist vaker

Oudere huishoudens met een hoofd van 75 jaar of ouder slaagden er volgens het CBS vaker in om een verhuiswens te realiseren. Van deze groep was 31 procent binnen een jaar verhuisd. Bij huishoudens met een hoofd van 65 tot 75 jaar lag dat met 22 procent lager. Dit verschil tussen beide groepen ouderen kan volgens het CBS bijna volledig worden toegeschreven aan het aandeel 75-plussers dat na 1 jaar naar een instelling is verhuisd.

Van de oudere huishoudens die aangaven beslist te willen verhuizen, wilde minder dan de helft (44 procent) naar een specifieke ouderenwoning. In 2009 was dit nog 60 procent. De afname is zichtbaar onder zowel ouderen die hun eigen gezondheid als (zeer) goed beoordelen als onder ouderen die aangeven zich minder gezond te voelen.

Wens voor zelfstandige woning

Slechts een kleine groep huishoudens wenst een woning waarin hulp aanwezig is voor de dagelijkse levensverrichtingen, zoals verzorging van de maaltijden, schoonmaken, lichamelijke verzorging en eventueel verpleging. Het merendeel (85 procent) van de ouderen die een ouderenwoning wensen, wil naar een zelfstandige ouderenwoning verhuizen.

Reageer op dit artikel