nieuws

Helft kleine bedrijventerreinen binnenstad verouderd

bouwbreed 645

Helft kleine bedrijventerreinen binnenstad verouderd

Bijna de helft van de binnenstedelijke bedrijfsterreinen in de Metropoolregio Amsterdam is verouderd. Ligging, bereikbaarheid, leeftijd, maar ook onduidelijkheid over de toekomst zorgen voor stagnatie.

Dat blijkt uit onderzoek van Stec Groep. Gemengde, vaak kleinere binnenstedelijke terreinen vertonen de meeste veroudering . Bijna de helft van deze terreinen zit in fase 2 en 3 in de levenscyclus.

Op sommige van deze locaties spelen plannen voor transformatie. Dit weerhoudt (zittende) bedrijven om te investeren. Stec Groep beveelt aan deze locaties extra prioriteit te geven bij het herstructureren. Deze terreinen kunnen volgens de onderzoekers namelijk wel een belangrijke betekenis hebben, bijvoorbeeld voor “stadsverzorgende” bedrijven (stadslogistiek, kleine productie).

Bijna 70 procent toekomstbestendig

De Metropoolregio Amsterdam kent 280 bedrijfsterreinen. Bijna 70 procent van het bedrijventerreinenoppervlak is volgens Stec Groep toekomstbestendig. De terreinen zitten in fase 1 van de economische levenscyclus en matchen goed met de eisen en wensen van bedrijven over type panden, kavels, (digitale) bereikbaarheid, (milieu)ruimte. Dit vertaalt zich in goede prestaties van de terreinen op het gebied van werkgelegenheid, bedrijvendynamiek, investeringen, leegstand en toegevoegde waarde.

De herstructurering van de bedrijfsterreinen vergt van bedrijven en overheden in de Metropoolregio Amsterdam een investering van 200 tot 400 miljoen euro, schat Stec Groep. Dit komt bovenop de reguliere kosten van beheer en onderhoud om de terreinen actueel te houden. Hier staan ook opbrengsten tegenover, zoals meer omzet bij bedrijven, meer bedrijven die investeren en extra banen. Gemiddeld is een waardesprong van 10 tot 20 procent mogelijk.

Reageer op dit artikel