nieuws

‘Meer duurzame energie, maar energiedoelen nog lang niet in zicht’

bouwbreed Premium 1214

‘Meer duurzame energie, maar energiedoelen nog lang niet in zicht’

Mondjesmaat wordt er steeds meer stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen. Vorig jaar is in Nederland 10 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Of deze toename voldoende is om de energiedoelen van 2050 te halen, is echter sterk de vraag.

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2017 was 17 miljard kilowattuur (kWh), in 2016 was dit nog 15 miljard kWh. Windmolens hadden hierin met 60 procent het grootste aandeel, gevolgd door biomassa met bijna 30 procent. Met zonnepanelen werd bijna 13 procent opgewekt en het aandeel van waterkracht bleef beperkt tot een half procent, meldt het CBS.

Forse uitbreiding windmolenpark

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg met 16 procent, van 8,4 naar 9,6 miljard kWh. Dat komt volgens het CBS vooral door de forse uitbreiding van het windmolenpark in de tweede helft van 2016. Deze nieuwe molens waren in 2017 het gehele jaar in gebruik en tellen daarom vanaf 2017 volledig mee. Ook de productie van stroom met zonnepanelen nam toe, van 1,6 naar 2,1 miljard kWh. De opwekking van elektriciteit uit het verbruik van biomassa is in 2017 wel iets gedaald. Die daling komt vooral door een verschuiving van elektriciteits- naar warmteproductie door enkele grote biomassa-installaties, concludeert het CBS.

Percentages moeten nog flink stijgen

Ondanks het feit dat er in Nederland dus langzaam meer groene stroom wordt opgewekt, lijken de doelstellingen die onlangs weer in zicht werden gebracht, nog ver weg. In 2020 moet namelijk 14 procent van de in Nederland verbruikte energie uit hernieuwbare energiebronnen komen en in 2023 moet dit 16 procent zijn. Op dit moment is echter nog maar zo’n 6 procent van al die energie van duurzame komaf, zegt Dick ter Steege van het CBS tegen De Volkskrant. Vorig jaar was dit 5,97 procent en in 2015 5,83 procent, schrijft de krant. Het wordt dus nog een hele prestatie om dit percentage over twee jaar meer dan twee keer zo hoog te laten zijn.

Ook energieneutraal maken van woningen nog een hele klus

Onderdeel van deze doelstellingen is het energieneutraal maken van woningen. De bedoeling is dat tegen 2050 alle woningen energieneutraal zijn, maar ook bij deze doelstellingen is het sterk de vraag of we dit gaan halen, hebben experts al eerder aan Cobouw laten weten. Zo zei Ed Nijpels op het EIB-congres van een maand geleden dat er 1.000 woningen per dag aangepakt moeten worden, om deze doelstelling te  halen. “Maar dat gebeurt dus niet. Het gaat te langzaam en de prijzen zijn veel te hoog. Als we doorgaan in het tempo dat we nu hebben zijn we in 2315 van het gas los. Dat kan dus echt niet.”

Reageer op dit artikel