nieuws

Voorlopig nog geen boetes voor schijnzelfstandigen in de bouw

bouwbreed 2339

Voorlopig nog geen boetes voor schijnzelfstandigen in de bouw

Bouwers hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over boetes bij het inhuren van zzp’ers. De opschorting van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020.

Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er bij een zzp’er eigenlijk sprake is van een dienstbetrekking.

Wet leverde geen duidelijkheid op

Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp’ers en opdrachtgevers op. De handhaving van de zogenoemde wet DBA was daarom al opgeschort na felle kritiek en veel onrust. Veel opdrachtgevers vonden de nieuwe regels onduidelijk, waardoor zzp’ers (opdrachtnemers) inkomsten verloren. Daarom zet het kabinet in op nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt.

Kwaadwillenden worden wel beboet

Tot die tijd blijft de huidige situatie dus onveranderd voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zij krijgen geen boetes of naheffingen. Al beboet de Belastingdienst bedrijven en zzp’ers die bewust aan schijnzelfstandigheid meewerken wel. De mogelijkheden om deze kwaadwillenden te beboeten worden zelfs verruimd vanaf 1 juli 2018. Vanaf die tijd richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden.

Definiëren wat ‘werknemer precies inhoudt’

Daarnaast heeft de Tweede Kamer opgeroepen om voor 1 januari 2019 te verduidelijken wat het begrip ‘werknemer’ precies inhoudt. Het kabinet gaat in overleg met de betrokkenen over de knelpunten en zal in een hoofdlijnenbrief nog voor de zomer toelichten hoe dit begrip verduidelijkt wordt.

Contact met belangengroepen

Ook over andere onderwerpen is volgens de overheid nauw contact met belangenorganisaties. Het kabinet wil dat de nieuwe wet- en regelgeving aansluit bij wat er leeft in de praktijk. Daarom worden veldpartijen, zoals zzp-organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de uitwerking. Onlangs was er een kick-off bijeenkomst met het veld. Bij het uitwerken van de hoofdlijnen van de nieuwe maatregelen zal het kabinet deze partijen opnieuw uitnodigen.


De Belastingdienst kan handhaven bij kwaadwillenden als zij de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen:
1.      Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
2.      Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
3.      Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

 

Reageer op dit artikel