nieuws

ABN AMRO: ‘Bouw moet grotere bijdrage leveren aan schone stad’

bouwbreed Premium 785

ABN AMRO: ‘Bouw moet grotere bijdrage leveren aan schone stad’

Goederenvervoer in de stad moet nog veel schoner en slimmer worden, vinden economen van ABN AMRO. De bouw kan daar een flinke bijdrage aanleveren.

Dit constateren ze in een nieuw rapport. De afgelopen jaren zijn er volgens de economen goede stappen gezet richting minder uitstoot van verkeer en een schonere stap (de tekening van de Green Deal Bouwlogistiek is er daar een van), maar het is niet voldoende, stellen ze.

‘Verstedelijking gaat sneller dan verwacht’

De verstedelijking neemt namelijk een stuk sneller toe dan verwacht. Een steeds groter deel van de bevolking gaat in de stad wonen. Plannen voor herontwikkeling van de binnenstad en oude wijken worden in versneld tempo gerealiseerd. Bovendien heeft deze verstedelijking invloed op andere vervuilende sectoren, zoals de horeca. Ook wordt er steeds meer online besteld, waardoor ook het aantal pakketbezorgers toeneemt. De uitstoot van Co2, maar ook van NoX en fijnstof, moet daarom nog veel sneller teruggedrongen worden, vinden de onderzoekers.

‘Verzamel alle materialen op een punt’

De bouw (een van de sectoren dat verantwoordelijk is voor de meeste Co2-uitstoot) kan daar volgens het rapport een belangrijke bijdrage aanleveren. Bij bouwprojecten kan de stroom aan goederen worden beperkt door een makkelijk bereikbaar punt in de stad aan te wijzen waar alle bouwmaterialen die beschikbaar zijn voor de stad te verzamelen. Vanuit daar kunnen die naar de verschillende bouwplaatsen worden vervoerd.

‘Veel winst te behalen met regie op het logistieke proces’

De Trip’ in Utrecht heeft aangetoond hoeveel winst er is te behalen voor alle betrokkenen als er vanaf de start centraal regie genomen wordt op het logistieke proces. Er zijn momenteel een negental proeftuinen opgezet, maar in mijn ogen zou dit de standaard moeten worden voor de vele bouwprojecten die nog moeten worden uitgevoerd in de stad. Bouwers (regie), toeleveranciers en logistiek (uitvoering) en data analisten, allen werkend aan dezelfde tafel. Gecombineerd met een aangepast Bouwbesluit en vergunningen die ruimte bieden voor deze duurzame aanpak”, staat te lezen in het rapport.

Reageer op dit artikel