nieuws

‘Transitieagenda circulaire economie mist menselijke kant’

bouwbreed 1001

‘Transitieagenda circulaire economie mist menselijke kant’

De transitieagenda’s Circulaire Economie die gisteren door het kabinet in ontvangst zijn genomen, gaan té weinig over de menselijke kant. Dat vindt NEVI, de beroepsorganisatie van en voor inkoopprofessionals.

“Een circulaire economie gaat niet alleen over de herbruik van materialen en over de financiële haalbaarheid. Als je een circulaire economie wilt creëren, is er een complete gedragsverandering nodig”, legt Karin van Ijsselmuide, Kennismanager van NEVI uit.

“Op dit moment bepaald de opdrachtgever wat er ingekocht wordt en worden er eenzijdige afspraken gemaakt met leverancier. Bij een circulaire economie moeten inkopers en leveranciers veel meer afstemmen om tot het juiste product te komen. Ook intern in een bedrijf moet er veel met elkaar besproken worden. Over hoe de producten gebruikt worden en hoe het straks weer hergebruikt wordt. Essentieel is dat de noodzaak van de circulaire economie bij de directie of budgethouder leeft en het prioriteit heeft binnen de organisatie.”

Transitieagenda’s schetsen ideaalplaatje

Volgens NEVI wordt in de transitieagenda’s het ideaalplaatje geschetst, maar is voor de transitie naar een circulaire economie in de praktijk veel meer nodig. “Er lopen op dit moment diverse voorbeeldprojecten, waarvan ook al een aantal zijn stuk gelopen. Het gaat vaak mis doordat partijen elkaar niet goed genoeg vertrouwen, doordat de samenwerking niet goed verloopt of doordat er onzekerheden zijn. Dat zijn hobbels die overwonnen moeten worden. Daarom had deze menselijke kant meer in de transitieagenda’s voor moeten komen. Het zijn toch mensen die het allemaal moeten gaan doen. Maar dat is ook het lastige aspect aan het duurzaamheidsverhaal.”

Nog geen blauwdruk circulair bouwen

Nieuwe gebouwen circulair maken is volgens NEVI wel makkelijker uit te voeren dan circulariteit doorvoeren in bestaande bedrijfsvoering. Al is de ambitie om alle bouwprojecten van de overheid tegen 2023 volledig circulair te aan te besteden, volgens de organisatie wel erg groot. “Er ligt op dit moment nog geen eens een blauwdruk voor circulair bouwen. De transitie naar een circulaire economie is nu nog in de beginfase. Alle ambities die in 2050 moeten zijn gehaald, zijn wel realiseerbaar, maar er moeten nog heel wat stappen worden gezet”, concludeert Van IJsselmuide.

Op 22 maart is de Praktijkdag Cobouw Circulair waar de transitieagenda een centrale rol speelt. Voor meer info: kijk hier

Reageer op dit artikel